Розроблення програмного та алгоритмічного забезпечення для прогнозування курсу криптовалют з використанням методів фрактального аналізу

2022;
: сс. 81 - 93
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Львівський національний університет імені І.Франка
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У роботі створено програмне та алгоритмічне забезпечення для моделювання та прогнозування криптовалюти Bitcoin з використанням фрактальної моделі ARFIMA (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average). Проведено аналіз моделей прогнозування часових рядів (авторегресійні, фрактальні).  Також  проведено   підбір найбільш відповідних параметрів обраної фрактальної моделі для максимізації точності з огляду на метрику RMSE. Проаналізовані ряди на наявність тренду, сезонності, білого шуму, нестаціонарності та довготривалої пам’яті. Досліджено показники Херста та адаптовано алгоритм вибору оптимального параметра d фрактального диференціювання моделі ARFIMA. Обґрунтовано вибір програмних засобів для реалізації алгоритмів та моделей прогнозування за допомогою мови програмування Python версії 3.6.5 з використанням бібліотек pandas версії 1.1.3 та numpy версії 1.19.2. Для того, щоб прогнозувати часові ряди, була використана мова програмування R версії 4.1.3, разом з бібліотеками forecast версії 8.16 та arfima версії 1.8.0. Здійснено програмну реалізацію фрактальної моделі ARFIMA. Перенесено застосунок на хмарний сервіс Google Colab із використанням сховища Google Drive для зберігання даних та результатів прогнозування. Отримано результати порівняння ефективності створеної фрактальної моделі з такою ж моделлю, що має автоматичний підбір параметрів, а також з найбільш відповідною авторегресійною моделлю на різних розмірах тренувальних та тестових даних. Встановлено, що більша кількість даних як тренувальних, так і тестових однозначно посилює перевагу фрактальних моделей, оскільки в даному випадку наявний тривалий ефект, тобто яскраво виражена довга пам’ять в розглянутому часовому ряді.

 1. Shah, V., Shroff, G. (2021). Forecasting Market Prices using DL with Data Augmentation and Meta-learning: ARIMA still wins! https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.10233
 2. Liu, K., Chen, Y., Zhang, X. (2017). An Evaluation of ARFIMA (Autoregressive Fractional Integral Moving Average) Programs. Axioms, Vol. 6, 1-16. https://doi.org/10.3390/axioms6020016
 3. Andersson, M., (1998). On Effects of Imposing or Ignoring Long Memory When Forecasting. Working Paper Series in Economics and Finance, 225.
 4. Ndongo, M., Diongue, A, Diop, A., Hili, O. (2015). Estimation of Fractional ARIMA Process with Stable Innovations: A Monte Carlo Study. Retrieved from: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 01121443/document
 5. Cryptocurrency          Historical           Prices.             (2021).           Retrieved             from:  https://www.kaggle.com/datasets/sudalairajkumar/cryptocurrencypricehistory
 6. How to Detect Random Walk and White Noise in Time Series Forecasting. (2021). Medium. Retrieved from: https://towardsdatascience.com/how-to-detect-random-walk-and-white-noise-in-time-  series-forecasting-bdb5bbd4ef81
 7. Safitri, D., Mustafid, D. (2019). Gold price modeling in Indonesia using ARFIMA method. Ispriyanti, Sugito, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1217, 7-9. DOI:10.1088/1742-  6596/1217/1/012087
 8. Mohamed, B., Khalfaoui, R. (2011). Estimation of the long memory parameter in non stationary models: A Simulation Study. Retrieved from: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-  00595057/document
 9. M. L. de Prado (2018). Advances in Financial Machine Learning. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 75-91. https://doi.org/10.1080/14697688.2019.1703030
 10. Reisen, V., Abraham, B., Lopes, S. (2006). Estimation of Parameters in ARFIMA Processes: A Simulation Study. DOI:10.1081/SAC-100107781
 11. Kokoszka, P., Mikosch, T. (2000). The periodogram at the Fourier frequencies Stochastic Processes and their ApplicationsVolume 86, Issue 1, 49-79. https://doi.org/10.1016/S0304-  4149(99)00086-1
 12. Cerovecki, C., Characiejus, V., Hormann, S. (2022). The Maximum of the Periodogram of a Sequence of Functional Data. https://doi.org/10.1080/01621459.2022.2071720