МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ХІМІЇ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ НА ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ДИФУЗІЄЮ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

https://doi.org/10.23939/cds2024.01.068
Надіслано: Березень 12, 2024
Переглянуто: Березень 20, 2024
Прийнято: Квітень 01, 2024
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет Львівська політехніка

Машинне навчання є логічним продовженням автоматизованих процесів за допомогою обчислювальних систем. В той час як велика кількість різних сфер діяльності людини булипокращені створенням програмного забезпечення з використанням алгоритмічнихпідходів, велика кількість інших задач залишається не вирішеною, адже створення алгоритмів для них є майже неможливим. До таких сфер можна віднести хімічні та фізичні дослідження. Емпіричний підхід все ще є одним з найважливіших підходів у досягненні результатів, адже для багатьох досліджень все ще не існує чіткого математичного апарату. Машинне навчання є тим рішенням, яке дозволяє заощадити ресурси й пришвидшити процес дослідження. Проведення експериментів це завжди збір даних про результати. Алгоритми машинного навчання дозволяють використати цю інформацію для побудови моделі здатної передбачати результати експериментів або властивості нових сполук. В межах цієї статті, на прикладі даних отриманих з експериментів з дифузією розчиненою речовини, перевіряється ефективність низки алгоритмів, як стандартних так й ансамблевих алгоритмів, з обмеженоюкількістю вхідних даних. В результаті  були отримані дані про ефективність запропонованих алгоритмів, які буливизначені за допомогою формул середньоквадратичної похибки, а також середньої абсолютної відсоткової похибки. Наведені приклад й опис процесу побудови моделей машинного навчання різного типу.

[1] K. T. Butler, D. W. Davies, H. Cartwright, O. Isayev, and A. Walsh, "Machine learning for molecular and materials science," Nature, vol. 559, no. 7715, pp. 547-555, 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0337-2

[2] V. Kulyk et al., "Prediction of hardness, flexural strength, and fracture toughness of ZrO2 based ceramics using ensemble learning algorithms," Acta Metallurgica Slovaca, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1819

[3]  A. Trostianchyn et al., "Boosting – based model for solving Sm-Coalloy’s maximum energy product prediction task," Archives of Materials Science and Engineering, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1191

[4] J. G. Wickerand R. I. Cooper, "Will it crystallise? Predicting crystallinity of molecular materials," Cryst Eng Comm, vol. 17, no. 9, pp. 1927-1934, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1039/C4CE01912A

[5] J. Kirmanetal., "Machine-learning-accelerated perovskite crystallization," Matter, vol. 2, no. 4, pp. 938-947, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.02.012

[6] R. A. Friesner, "Abinitio quantum chemistry: Methodology and applications," Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 102, no. 19, pp. 6648-6653, 2005.

[7] D. Mauludand A. M. Abdulazeez, "A review on linear regression comprehensive in machine  learning," Journal of Applied Science and Technology Trends, vol. 1, no. 4, pp. 140-147, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.38094/jastt1457

[8] K. Taunk et al., "A brief review of nearest neighbor algorithm for learning and classification," in 2019 international conference oni ntelligent computing and control systems (ICCS), May 2019, pp. 1255-1260. IEEE. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ICCS45141.2019.9065747

[9] B. Kumar, O. P. Vyas, and R. Vyas, "A comprehensive review on the variants of support vector machines," Modern Physics Letters B, vol. 33, no. 25, 1950303, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1142/S0217984919503032

[10] B. Charbutyand A. Abdulazeez, "Classification based on decision treeal gorithm for machine learning," Journal of Applied Science and Technology Trends, vol. 2, no. 01, pp. 20-28, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.38094/jastt20165

[11] S. Smys, J. I. Z. Chen, and S. Shakya, "Survey on neural network architectures with deep learning," Journal of Soft Computing Paradigm (JSCP), vol. 2, no. 03, pp. 186-194, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.36548/jscp.2020.3.007

[12] D. Morgan, "Machine Learning Materials Datasets," [Online]. Available: http://doi.org/10.6084/m9.figshare.7017254.v5

[13]  T. O. Hodson, "Root means quare error (RMSE) or mean absolute error (MAE): When touse the mornot," Geoscientific Model Development Discussions, 2022, pp. 1-10. [Online]. Available: https://doi.org/10.5194/gmd-15-5481-2022

[14]  T. G. Dietterich, "Ensemble learning," The handbook of brain the oryand neural networks, vol. 2, no. 1, pp. 110-125, 2002.

[15] T. G. Dietterich, "An experimental comparison of three methods for constructing ensembles of decision trees: Bagging, boosting, and randomization," Machine learning, vol. 40, pp. 139-157, 2000. [Online]. Available: https://doi.org/10.1023/A:1007607513941

[16] D. D. Margineantuand T. G. Dietterich, "Pruning adaptive boosting," in ICML, July 1997, vol. 97, pp. 211-218.

[17]  L. Guelman, "Gradient boosting trees for auto insurance losscost modeling and prediction," Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 3, pp. 3659-3667, 2012. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.09.058

[18] A. Parmar, R. Katariya, and V. Patel, "A review on random forest: An ensemble classifier," in International conference on intelligent data communication technologies and internet of things (ICICI) 2018, 2019, pp. 758-763. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03146-6_86

[19]  A. DeMyttenaere, B. Golden, B. LeGrand, and F. Rossi, "Mean absolute percentage error for regression models," Neuro computing, vol. 192, pp. 38-48, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.12.114