ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

https://doi.org/10.23939/cds2024.01.209
Надіслано: Березень 08, 2024
Переглянуто: Квітень 01, 2024
Прийнято: Квітень 05, 2024
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет Львівська політехніка

Стаття "Огляд та аналіз систем управління проектами" представляє огляд сучасних підходів до управління проектами та аналізує популярні програмні засоби для здійснення такого управління. Розглядається важливість управління проектами в сучасному світі та його вплив на досягнення поставлених цілей  у визначені строки та в межах бюджету.

Стаття визначає управління проектами як конкретну діяльність, спрямовану на досягнення цілей, поставлених перед проектом, і висвітлює його значення для успішної реалізації проектів у будь-якій галузі. Особливий акцент робиться на тому, що управління проектами стало важливою наукою, що об'єднує знання, правила та стандарти для досягнення успіху. Описано основні відмінності проектів від повсякденних дій у організації та визначаються ключові характеристики проектного менеджменту. Зокрема, розглядається унікальність мети та обмежений час для досягнення цієї мети у проектів, а також їх завершення після досягнення поставленої мети.

Проаналізовано три популярних системи управління проектами: Jira, Trello та Asana. Для кожної з цих систем наводиться короткий огляд їх функціональності, принципу роботи та цінової політики. Зокрема, Jira визначається як програмний продукт для управління проектами, підходящий для великих компаній, тоді як Trello розглядається як інструмент для контролю роботи у невеликих компаніях та стартапах, організований за принципом канбан. Asana визначається як універсальний таск-менеджер для команд або осіб з великою кількістю проектів та завдань.

[1] Що таке управління проектами [електронний ресурс] – Режим доступу: https://pm.kname.edu.ua/index.php/ru/abiturientu/pro-upravlinnia-proektamy/shcho-take-upravlinnia-proektamy.

[2] Що таке управління проектами: як здійснюється і що в себе включає? [електронний ресурс] - Режим доступу:  https://blog.agrokebety.com/shcho-take-upravlinnya-proektamy.

[3] Що таке Atlassian Jira? Переваги та недоліки [електронний ресурс] - Режим доступу: https://ua.softlist.com.ua/articles/chto-takoe-jira/ .

[4] Що таке Trello і як ним користуватись? [електронний ресурс] – Режим доступу: https://hostiq.ua/blog/what-is-trello-2/ .

[5] ASANA. Сервіс, який зробить вашу роботу ефективнішою [електронний ресурс] - Режим доступу: https://euprostir.org.ua/practices/134869 .

[6] Worksection [електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.wiki.uk-ua.nina.az/Worksection.html.

[7] 10 найкращих інструментів управління проектами [електроннийресурс] – Режим доступу: https://freexbcodes.com/startap/10-najkrashhih-instrumentiv-upravlinnja-proektami/.

[8] 11 найкращих альтернатив Jira у 2021 році. [електроннийресурс] – Режим доступу: https://uk.myservername.com/11-best-jira-alternatives-2021-research-done#4_mondaycom.

[9] Блага Н. Управління Проектами / Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2021 - 152 с.

[10] Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П.Малик. Управління Проектами / Національний Технічний Університет України “Київський Політехнічний Інститут Імені Ігоря Сікорського”, Київ, 2017 - 429 с.