Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто наукову спадщину видатного американського вченого, засновника кібернетики Норберта Вінера. Наведено його основні етапи життєвого шляху. У 2019 р. виповнюється 125 років від дня його народження і 55 років від дня його смерті. Все своє життя Норберт Вінер присвятив науковій роботі в таких видатних наукових центрах, як Гарвардський університет, Корнельський університет, Колумбійський університет, Массачусетський технологічний інститут та ін. Подано особливості наукового стилю Норберта Вінера та його ставлення до організації наукового пошуку. Проаналізовано внесок Норберта Вінера у зародження обчислювальної техніки. Наведено сформульовані Н. Вінером вимоги до обчислювальної машини, яких дотримувалися творці перших електронних обчислювальних машин. Оглянуто основні досягнення Н. Вінера, який плідно займався науковою роботою в багатьох галузях (математика, теоретична кібернетика, теорія управління, обчислювальна техніка та ін.). Одним із найбільших його досягнень є концепція та основні положення кібернетики, на якій основані майже всі сучасні галузі обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Розглянуто наукові ідеї та гіпотези Норберта Вінера в галузі кібернетики та перспективи розвитку цих ідей у новій науково-технічній галузі – кіберфізичних систем.

[1] Norbert Wiener. I am a Mathematician, Garden City, N.Y., 1956. 380 p.

[2] Norbert Wiener. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Paris - Cambridge, Mass., 1948. 194 p.

[3] Norbert Wiener. New chapters of cybernetics, Moscow, Soviet radio, 1963. 63 p. (in Russian).

[4] Norbert Wiener. Cybernetics and society, Moscow, Publishing house of foreign literature, 1958. 200 p. (in Russian).

[5] Wiener Norbert. Some Moral and Technical Consequences of Automation // Science, 1960, 131 (3410), p. 1355-1358. https://doi.org/10.1126/science.131.3410.1355

[6] Norbert Wiener. God & Golem, Inc., MIT Press, 1964. 99 p. https://doi.org/10.7551/mitpress/3316.001.0001

[7] Melnyk A. Cyber-physical systems: problems of creation and directions of development, Transactions on Computer systems and networks, Lviv Polytechnic National University Press, No. 806, 2014. pp. 154-161 (in Ukrainian).

[8] Melnyk A. Integration of the levels of the cyber-physical system, Transactions on Computer systems and networks, Lviv Polytechnic National University Press, No. 830, 2015. pp. 61-67 (in Ukrainian).

[9] Anatoliy Melnyk. Cyber-physical systems multilayer platform and research framework, Advances in CyberPhysical Systems, 2016, Volume 1, Number 1. pp. 1 - 6.  https://doi.org/10.23939/acps2016.01.001

[10] Anatoliy Melnyk. A foreword from the Editor, Advances in Cyber-Physical Systems, 2016, Volume 1, Number 1. https://doi.org/10.23939/acps2016.02.103

[11] Cyber-physical systems: multilevel organization and design / A. A. Melnyk, V. A. Melnyk, V. S. Glukhov, M. Salo, ed. A. O. Melnyk. Lviv: Magnolia 2006, 2019. 237 p. (in Ukrainian).

[12] Cyber-physical systems: data collection technologies / O. Yu. Botchkaryov, V. A. Golembo, Y. S. Paramud, V. O. Yatsyuk, ed. A. O. Melnyk. Lviv: Magnolia 2006, 2019. 176 p. (in Ukrainian).