Принципи побудови інтерфейсу користувача кіберфізичної системи

2019;
: сс. 53-62
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто принципи та запропоновано рекомендації щодо розроблення інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБсервісами, для ефективного їх використання. Реалізовано інтерфейс користувача для кіберфізичної системи у вигляді ВЕБ-сервісу. Подано принципи побудови ВЕБ-сервісів, проведено аналіз наявних архітектур ВЕБ-сервісів. Виділено основні проблемні місця, повязані з проектуванням сервісів на основі RESTта SOAP архітектур. Також розглянуто та описано основні підходи та рекомендації щодо розроблення графічних інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Подано опис GeoJSON формату даних, який використовують для візуалізації отриманих даних. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБ-сервісами та базою даних. Запропоновано програмне забезпечення, побудоване у вигляді ВЕБ-сервісу на основі архітектури REST. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з MSSQLServer. Також запропоновано передачу даних, яка відбувається через системи безпровідного зв'язку третього покоління та систему тестів, яка дала змогу сповна перевірити реалізовані функції. Створені перевірки проведено на операційних системах Android від Google, IOS від Apple та Windows компанії Microsoft. Перевірено роботу інтерфейсу користувача для кіберфізичної системи в режимі адміністратора користувача сервісу. Інтерфейс користувача та ВЕБ-сервіс загалом, пройшовши систему тестів, не давали збоїв, не було зафіксофано аномальної поведінки, що свідчить про успішну та правильну реалізацію заявлених функцій.

[1] Lipaev V.V. Software quality assurance. Methods and standards. M .: Sinteg, 2001, 246 p.

[2] McGregor J., Sykes D. Testing of object-oriented software. K .: Diasoft, 2002, 432 p.

[3] Tamre L. Introduction to software testing. M.: Williams Publishing House, 2003, 368 p.

[4] Tatarchuk M. І. Corporate Information Systems: Nav.posibnik, 2005, 245 p.

[5] Mukhamedzyanov N. Java. Server applications. Publishing House: SOLON-R, 2003, 267 p.

[6] Douglas Camer, Devid L. Stevens TCP / IP Networks, vol. 3: Development of Client / Server Applications, Williams Publishing House, 2002, 592 p.

[7] Flenov M. Є. Web server through the eyes of a hacker: Web server security issues; Errors in scripts in PHP, Perl, ASP; SQL Injections, 2005, 365 p.

[8] Melnyk A. A. Cyber-physical systems: problems of creation and development directions // Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" Computer Systems and Networks. 2015, No. 692, 100-107 p.

[9] Miyushkovich E. Ya., Grebenyak A.V., Paramud Ya. S. Telecommunication subsystems of cyberphysical systems // Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Computer Systems and Networks". 2016 No. 857, 65-74 p. https://doi.org/10.23939/csn2016.857.065