HTML

Інформаційна система навчального центру

Мета дослідження – розроблення інтелектуальної інформаційної системи навчального центру засобами мови програмування Python і фреймворку Django, системи баз даних SQLite та чат-ботом зі штучним інтелектом ChatGPT. Розроблювана система повинна полегшити взаємодію користувачів різних типів із навчальними/тренінговими центрами задля здобуття нових необхідних навичок. Як відомо, сьогодні з кожним днем відкриваються все нові та нові навчальні центри, які надають свої послуги з вивчення тієї чи іншої здібності.

Smart Information Board Based on PSOC 6 MCU

Nowadays, the development of electronics and related technologies is very fast. An extremely significant role in the life of moder society is took by information output devices, the development and modernization of which is an urgent task. Using the idea regarding wireless control of remote devices, an information board with remote control was developed. This article provides a reader with the development of universal information board which customers will be able to assemble for the dimensions that they need.

Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.

Вирішення проблем асоціації ресурсів дисципліни при переході на платформу moodle 2.x

Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл. 

Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.