технології

РОЛЬ ВІТРАЖІВ В СУЧАСНОМУ ОЗДОБЛЕННІ ІНТЕР’ЄРІВ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Вітражне мистецтво виконує особливу мистецьку роль в оздобленні вікон, дверей, стель. Окрім традиційного застосування вітражів їх використовують в оформленні сучасних інтерєрів. Хоч вітражі не є поширеним дизайнерським рішенням в оформленні інтер’єрів, однак все частіше застосовуються для їх індивідуалізації в сучасному оздобленні інтер’єрів житлових споруд.

Принципи державної служби як основа управлінських перетворень в державі

Анотація. У статті зроблено аналіз категорії «державна служба», яка є однією з інституцій, за допомогою якої реалізуються важливі функції державної влади. Наголошено на тому, що сьогодення з великою долею вірогідності доводить потребу в постійному удосконаленні правового забезпечення діяльності органів державної влади, що має на меті вирішення нагальних проблем в державі, викликаних низкою чинників, з-поміж яких глобальні трансформаційні процеси, що відбувається практично в усіх ключових сферах державного та суспільного життя.

Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування

Розглянуто поняття сутності «Індустрія 4.0» за умов євроінтегрування фахівцями. Досліджено проблеми, перспективи, загрози, можливості процесів формування, подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Наведено структуру підходів щодо світового трактування поняття «Індустрія 4.0». Проаналізовано ключові індикатори запровадження, розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Досліджено потенційні можливості України до набуття статусу регіонального (східноєвропейського) лідера у сферах складних, наукоємних інженерних послуг за умов євроінтегрування.

Модернізація комунікативної діяльності органів публічного управління

Розглянуто особливості модернізації комунікативної діяльності органів публічного управління в сучасних умовах. Проаналізовано чинники здійснення комунікативної діяльності органів публічного управління в Україні.  Розгля- нуто зарубіжний досвід щодо використання інформаційних технологій органами місцевого самоврядування, який можна застосовувати і в українських реаліях. Обґрунтовано напрями вдосконалення взаємодії органів публічної влади з громадськістю.

Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.