Принципи побудови веб застосунку для моніторингу навиків працівників

2022;
: cc. 78 - 90
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Узагальнюючи означення поняття «навички» із оглянутих літературних джерел визна- чаємо, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які людина отримала протягом життя.

Для покращення навичок потрібно вибирати певні інструменти (тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо). Важливе значення у виборі інструментів і досягненні результатів мають особистісні якості та установки молоді.

В рамках цього дослідження було спроєктовано та розроблено принципи побудови вебзастосунку для моніторингу навичок працівників. Вебресурс має зручний користувацький інтерфейс, можливість огляду карти навичок працівника, залишання коментарів до певного навика працівника, дає змогу користувачам створювати і записуватися на існуючі навчальні тренінги, формування сертифікатів, що підтверджують володіння навиком, перегляд статистики.

На відміну від інших аналогів програм для моніторингу навичок, у цій системі передбачено взаємодію трьох типів користувачів: менеджер, ментор та працівник.

До опцій менеджера входять такі: створення шаблону володіння технологією, управління персоналом, управління навиками, управління сертифікатами, управління сповіщеннями;

До опцій ментора входять такі: управління навиками, управління тренінгами, управління сповіщеннями;

До опцій працівника входять такі: управління навиками, управління тренінгами, управління сповіщеннями, управління сертифікатами, перегляд статистики, перегляд рекомендацій.

  1. Johnsen J. D. Technical Skill Assessment – Measuring Staff Capabilities and Optimizing Training Investments. [Electronic resource]. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.6.B06 (accessed: 27 September 2022).
  2. Matviishyn Y. G. Strategic human resource management. Lviv, 2011. – 200 p.
  3. Holt J.  Process modelling using the UML. [Electronic resource].  –  DOI:  https://doi.org/10.1049/ic: 20000366 (accessed: 27 September 2022).
  4. Martin Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. USA, 2011. –192 p.
  5. Pukhovska L. P. Professional development of companies’ personnel. Kyiv, 2015. – 175 p.
  6. Ben-Gan I. Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals. USA, 2012. – 287 p.
  7. Witold   Litwin.   SQL   for   Stored   and   Inherited   Relations.   [Electronic   resource].         –        DOI: https://doi.org/10.5220/0007676700370048 (accessed: 27 September 2022).
  8. Furkan Mendi A. Hybrid Database Design Combination of Blockchain And Central Database. [Electronic resource]. – DOI: https://doi.org/10.1109/ismsit.2019.8932763 (accessed: 27 September 2022).
  9. Hajian M. Progressive Web Apps with Angular. [Electronic resource].  –  URL:  https://doi.org/10.1007/ 978-1-4842-4448-7 (accessed: 27 September 2022).
  10. Freeman A. Pro Angular. USA, 2017. – 322 p.