Процес рецензування

1. Рукопис статті, надісланий до редакції, має відповідати профілю та проблематиці Журналу, тобто науковим дослідженням у галузі хімії та хімічних технологій, а також відповідним проблемам зі суміжних областей знань.

2. Редакція журналу "Хімія, технологія речовин та їх застосування"  підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.

3. Головний редактор Журналу скеровує рукопис статті на рецензування як мінімум двом фахівцям, один з яких є членом редакційної колегії за одним з напрямів наукових досліджень Журналу.

4.За регламенту подвійного "сліпого" рецензування рукопису статті рецензент оцінює відповідність статті та її назви тематиці Журналу, актуальність та науковий рівень викладення матеріалу, його переваги і недоліки, обґрунтованість зроблених висновків і пропозицій, відповідність оформлення статті вимогам редакції.  За наявності однієї негативної рецензії рукопис статті надсилають додатковому рецензенту. Якщо обидві рецензії негативні, то редакція Журналу рукопис статті відхиляє.

5. Редакція Журналу залишає за собою право (за погодженням з автором) на деяке скорочення обсягу матеріалу і його літературну правку. Також редакція має право відмовити автору в опублікуванні статті (на підставі двох негативних рецензій), якщо вона не відповідає профілю Журналу або має неналежну якість викладення матеріалу чи його оформлення. Особливо це стосується неналежного (непрофесійного) оформлення таблиць, формул і рисунків. У разі відхилення статті, редакція Журналу направляє автору мотивовану відмову у письмовому вигляді.

6. Рецензія з висновком (рекомендовано до опублікування: без змін, з урахуванням зауважень чи не рекомендовано), надається автору статті без підпису рецензента. У разі рекомендації рецензентів про доопрацювання рукопису статті із вказанням певних зауважень, автору направляють текст рецензії без зазначення особи рецензента.

7. Рукопис статті, доопрацьований або перероблений автором, потрібно направити до редакції у встановлений термін, де здійснюють повторне її рецензування разом з початковим варіантом у максимально короткий термін. Відхилений до опублікування рукопис статті за результатами її повторного рецензування редакція Журналу додатково не розглядає.

8. Усі спірні питання між рецензентами і автором рукопису статті розглядають на засіданні редколегії у присутності автора чи уповноваженого від авторів. Рішення про доцільність публікації статті приймає редакційна колегія шляхом голосування за більшістю голосів. Остаточне рішення про публікацію статті приймає головний редактор.

9. Після того, як рукопис статті прийнято до опублікування, вона проходить літературне редагування, редагування анотації англійською мовою, внесення остаточних поправок автором статті. Редакція Журналу залишає за собою право не приймати до подальшого розгляду рукопис статті, якщо коректором було виявлено неналежне внесення літературних правок або автором було внесено в рукопис значні зміни наявного матеріалу, які попередньо не розглядали рецензенти.