Теоретичні підходи до розуміння сутності міжкультурної комунікації в публічному управлінні

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності міжкультурної комунікації в  публічному управлінні. Проаналізовано основні підходи науковців щодо розуміння сутності поняття міжкультурної комунікації дослідниками у науковій літературі та зроблено їх узагальнення. Представлено взаємозв’язок міжкультурної комунікації з іншими науками та світоглядними відходами. Здійснено оцінку різних аспектів міжкультурної комунікації. Зроблено акцент на публічному аспекті міжкультурної комунікації та обґрунтовано необхідність публічного управління у сфері взаємодії суб’єктів, належних до різних культур та країн.

 1. Ter-Minasova, S. G. Language and the Intercultural Communication. URL : https://www.twirpx.com/file/245066 [in Russian].
 2. Manakin, V. M. (2012). Language and Intercultural Communication. Kyiv: TsUL. 288 p. [in Ukrainian].
 3. Galytska, М. М. (2014). Міzkulturna komunikatsiya ta yiyi znachennya dlyaprofesiynoyi diyalnosti maybutnih fahivtsiv. Оsvitologichnyy dyskurs, № 2 (6), pp. 23-32 [in Ukrainian].
 4. Batsevych, F. S. (2014). Fundamentals of the communicative linguistics. URL : https://academia-pc.com.ua/product/123 [in Ukrainian].
 5. Makarenko, E. A., Ryzkov, М. М., Кuchmiy, О. P., Frolova, О. М. (2014). Miznarodna informatsiya: terminy i komentari. Kyiv: Tsentr vilnoyi presy. 479 p. [in Ukrainian].
 6. Myazova, I. Yu. (2014). Features interpretation of the term “intercultural communication”. URL : http://www.disslib.org/ mizhkulturna-komunikatsia-zmist-sutnist-ta-osoblyvosti-projavu.html [in Ukrainian].
 7. Іgnatenko, О. V. (2015). Formuvannya mizkulturnoyi komunikatyvnoyi skladovoyi v protsesi navchannya dilovoyi angliyskoyi movy, Suchasni tendentsii vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia u vyshchii shkoli, Proseddings of the Conference Title. URL : http://confesp.fl.kpi.ua/node/1142 [in Ukrainian].
 8. Galytska, М. М. Міzkulturna komunikatsiya ta yiyi znachennya dlyaprofesiynoyi diyalnosti maybutnih fahivtsiv… pp. 23-32.
 9. Lin, M. (2012). Is There an Essential Difference between Intercultural and Intracultural Communication? Intercultural Communication, № 6. URL : http://www.immi.se/intercultural/nr6/lin.htm.
 10. Mishlanova, S. L., Permjakova, T. M. Intercultural paradigm and perspectives of the intercultural communication. URL : http://www.russcomm. ru/rca_biblio/m/mishlanova-permyakova.shtml [in Russian].
 11. Іgnatenko, О. V. Formuvannya mizkulturnoyi komunikatyvnoyi skladovoyi…