Парадигма українсько-польських духовних контактів як основа формування творчого мислення студентів (на прикладі порівняльного аналізу творчості Юліана Тувіма та Ірини Вільде)

Authors: 

О. Красівський, М. Якубовська

Обґрунтовано доцільність використання компетентністного підходу у професійному навчанні. Зроблено обґрунтування поняття формування творчого позитивістського професійного мислення студентів технічних університетів (на прикладі аналізу порівняльної творчості Юліана Тувіма та Ірини Вільде).

  1. Вервес Г. Д. Владислав Оркан і українська література [Текст] / Г. Д. Вервес. — К. : [б. в.], 1962. — С. 174.
  2. Вервес Г. Д. Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин [Текст] / Г. Д. Вервес. — К. : [б. в.], 1957. — С. 84.
  3. Вільде І. Кроки часу [Текст] : оповідання, нариси / худож. І. Крислач. — Львів : Каменяр, 1979. — С. 43.
  4. Жулинський М. Україна і Польща: перспективи набуття реальної Європи / М. Жулинський // Всесвіт [Текст]. — 2002. — № 1/2. —С. 143.