Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції

Автори: 
В. Волик

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення основних прав, обов’язків та відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні. Визначено основні права та обов’язки Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні та його членів.

 1. Transparency International Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ti-ukraine.org.
 2. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України № 3206-VI вiд 07.04.2011 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2011. — № 40. — Ст. 404.
 3. Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2014. —№ 49. — Ст. 2056.
 4. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698-VII від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2014. — № 47. — Ст. 2051.
 5. Клеменчич Г. Специализированные институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей [Электронный ресурс] / Г. Клеменчич, Я. Стусек. — Режим доступа : http://www.oecd.org/corruption/acn/39972100.pdf.
 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. В. Т. Бусел. — К. : [б. в.] ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. — 1440 с.
 7. Словник іншомовних слів [Текст] / [за ред. О. С. Мельничука] ; Головна редакція Української Радянської Енциклопедії Академії Наук Української РСР (АН УРСР). — К. : АН УРСР, 1974. — С. 302.
 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Текст] : підручник / пер. з рос. — Х. : Консум, 2001. — С. 87.
 9. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління [Текст] / В. Я. Малиновський. — вид. 2-ге, доп. і випр. — К. : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2005. — С. 87. 10. Про запобігання корупції... — Ст. 2056.
 10. Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції : Постанова Кабінету Міністрів України № 170 від 25.03.2015 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2015. — № 28. — С. 109.12. Про запобігання корупції... — Ст. 2056.
 11. Там само. — Ст. 2056.
 12. Там само. — Ст. 2056.
 13. Там само. — Ст. 2056.