Роль емоційного інтелекту у системі основних компетенцій менеджера

2020;
: сс. 63 - 69
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто сутність емоційного інтелекту, зокрема трактування даної категорії основними її дослідниками, модель емоційного інтелекту, що відображає його складові, сфери застосування та сфери впливу («я», «ти» та «ми»). Вказано на відмінність між поняттями «компетенція» та «компетентність», а також на місце емоційного інтелекту чи компетентності у системі інших ключових компетенцій сучасного менеджера. Відображено взаємозв’язок між емоційним інтелектом та іншими навичками управ- лінця. Наведено поради щодо розвитку емоційного інтелекту менеджера, базуючись на його класифікації, що одночасно відображає рівень його зростання.

  1. Гацько А.Ф., Смігунова О.В. (2016) Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 177. С. 61-67. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_177_10
  2. Гоулман Д. (2018) Емоційний інтелект. Харків: Віват, 512с.
  3. Козлова В. (2018) Технологія EQ — BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі і житті. Львів: Видавництво Старого Лева. 176с.
  4. Передало Х.С. (2020) Емоційний інтелект та його роль в підприємницькій сфері. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесій: реалії та виклики, Мукачево, 6-7 квітня 2020р. С. 189-191
  5. Ровенська В.В., Кліндух Г.М., Ракитянська Н.А. (2018). Емоційна компетенція керівників як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства. Економічний вісник Донбасу. № 1 (51). URL http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130478/18-Rovenska....
  6. Толочко С.В. (2018) Структурно-системний аналіз визначення сучасних ключових компетентностей у світі. ScienceRise: Pedagogical Education«. № 5. C. 36-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2018_5_10
  7. Челало С. (2015) Емоційний інтелект у контексті розвитку особистості. URL: https://www.cuspu.edu.ua/en/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-kon...
  8. Чернуша О.С. (2017) Відмінності між поняттями «компетенція» та «компетентність» в управлінні підприємством. Сучасні підходи до управління підприємством. URL http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/101187