війна

Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів місцевого самоврядування за умов дії правового режиму воєнного стану

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами.

Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів державної влади за умов дії правового режиму воєнного стану

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами.

УКРАЇНА В ДЗЕРКАЛІ ІНОЗЕМНИХ ОНЛАЙН-ЗМІ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В ІЗРАЇЛІ

Cтаття містить комплексний аналіз відображення подій в Україні в іноземних онлайн-медіа, таких як BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, після початку війни в Ізраїлі, підкреслюючи взаємозв’язок міжнародних конфліктів та їх висвітлення в ЗМІ. У статті досліджено негайне зміщення фокусу ЗМІ, досліджуючи, як основні онлайн-видання перевели свою увагу з поточної ситуації в Україні на початок конфлікту в Ізраїлі. Ддя цього дослідження використовували якісний аналіз контенту, щоб оцінити ступінь охоплення та тематичну пріоритетність кожного конфлікту.

ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ ФОТОГРАФІЇ: ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ, ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПЕРЕСТОРОГИ

У публікації наведено спробу визначення терміна «військова фотографія» як жанру фотожурналістики. Розглянуто роль і значення військової фотографії в сучасному інформаційному просторі в умовах повномасштабної російсько-української війни як елемента візуального оформлення текстів та одного з важливих документів фіксації військових злочинів.

Залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні в умовах війни

У статті розглянуто сьогоднішній стан молодіжної політики України у часі російської агресії проти України. Проаналізовано важливість залучення молоді до розробки та реалізації молодіжної політики під час воєнного стану. Простежено основні чинники, які впливають на результативність цільових програм у сфері молодіжної політики на локальних рівнях на прикладі Івано- Франківської міської територіальної громади та перспективи відбудови України після завершення війни.

Специфіка розвитку ринку Big Data для потреб відновлення економіки україни в поствоєнний період

Досліджено особливості та перспективи розвитку світового ринку Big Data до та під час війни. Ідентифіковано джерела витоку даних на ринку Big Data, виявлено вплив міжнародних інституцій на протидію кібератакам в умовах збурень. Сформовано напрями адаптації українського кіберпростору до функціонування в умовах війни, розроблено рекомендації щодо напрямів імплементації технологій Big Data після війни для забезпечення економічного зростання на прикладі воєнно-промислового комплексу.

Специфіка формування конкурентних переваг зво на основі ціннісного підходу в умовах війни

Ідентифіковано детермінанти конкурентного розвитку українських закладів вищої освіти на засадах ціннісного підходу та розкрито вплив концепції інституціоналізації маркетингу на ефективність функціонування закладів вищої освіти в умовах збурень. Досліджено конкурентне середовище закладів вищої освіти в Україні через призму аналізу конкурентних сил в секторі освіти та оцінки гостроти конкуренції в процесі обґрунтування тенденцій розвитку українського ринку освітніх послуг. Здійснено оцінювання ціннісних параметрів вибору закладів вищої освіти в умовах війни.

Український конституціоналізм в умовах війни: боротьба за цінності, права та ідентичність

В статті здійснено комплексний аналіз механізму функціонування конституційного правопорядку в умовах воєнного стану, зокрема тих засобів та способів за допомогою яких він може захистити конституційні цінності, права та ідентичність від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також запропоновано практичні рекомендації запобігання можливої інволюції конституціо- налізму в післявоєнний період.

Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах війни в Україні

Повномасштабне вторгнення рф створило нові проблеми, пов’язані з державною зрадою. Питання державної зради є актуальним в умовах сьогодення, адже воно завжди залишається важливим для забезпечення національної безпеки, суверенності та недоторканності держави. Державна зрада є серйозною злочинною діяльністю, що може мати колосальні наслідки для майбутнього держави.

Окремі питання вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану в Україні

Анотація. В сучасних умовах дослідження нормативно-правової бази у сфері нотаріату є як ніколи актуальним. Це пов’язано з тим, що в умовах воєнного стану, нотаріат, як і інші структури, що представляють нашу державу, зазнали значних змін задля безпеки країни.