ADSORPTIVE DESULFURIZATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER

EP.
2020;
: cc.102-105
1
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
2
Vinnytsia National Technical University
3
Vinnytsia National Technical University
4
Vinnitsa Research and Experimental Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
5
Vinnytsia National Technical University
6
Vinnytsia National Technical University

An alternative method of purification of aqueous sulfide-alkaline effluents from sulfide and hydrosulfide ions by their adsorption with mixed sorbents based on activated charcoal and kieselguhr has been investigated. High adsorption efficiency of mixed sorbents for purification of model sulfide- and hydrosulfide-containing solutions has been established. The dependence of the extraction degree of sulfide and hydrosulfide ions from aqueous solutions on their concentration, adsorption time and sorbent mass used has been investigated. The surface of mixed sorbents after purification of sulfide-alkaline model solutions was investigated by X-ray analysis, and the presence of various modifications of sodium sulfide on the surface was shown. The scheme of adsorption treatment of industrial sewage with the use of mixed sorbents has been offered.

[1] Shipilov D.:  Sovershenstvovanie tekhnologiy ochistki nefti ot serovodorova na promyshlennykh ob"ektakh: diss. kand. tekhn. nauk. Bugul'ma, 2011,160. (in Russian)

[2] Akhmadullina A., Akhmadullin R., Agadzhanyan S., Zaripova A.: Neftepererab.a i neftekhim., 2012, 6, 10. (in Russian)

[3] Akhmadullina A. ., Akhmadullin R., Vasil'ev G.:  Ekspozitsiya Neft' Gaz, 2016, 49(3), 42. (in Russian)

[4] Kopylov A.: Tekhnologiya podgotovki i pererabotki sernistogo uglevodorodnogo syr'ya na osnove ekstraktsionnykh protsessov: diss. dokt.tekhn.nauk. Kazan', 2010, 396. (in Russian)

[5] Yosuke S., Kazuomi S., Ki-Hyouk C.: Fuel, 2005, 84, 903.

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.11.019

[6] Akopyan A.:  Okislitel'noe obesserivanie uglevodorodnogo syr'ya peroksidom vodoroda v prisutstvii soley perekhodnykh metallov: dis. kand. khim. nauk. Moskva, 2015, 228. (in Russian)

[7] Ranskiy A.., Khudoyarova O., Gordienko O., Kryklyvyi R. and Titov T..: Pat. UА 134391, Publ. May 10,2019.

[8] Ranskiy A.., Khudoyarova O., Gordienko O. et al.: Chimija i technolohija vody, 2019, 41(5), 537. (in Russian)

[9] Lur'e Yu.: Analiticheskaya khimiya promyshlennykh stochnykh vod. Khimiya, Moskva 1984. (in Russian)

[10] JCPDS-PDF database. International Centre for Diffraction Data, PCPDFWIN v.2.02, 1999.

[11] Montoya A., Mondragon F., Truong T.: Carbon, 2002, 40, 11, 1863. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00035-0 

https://doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00035-0