Інструкція для авторів

До опублікування у збірнику наукових праць приймаються наукові статті, що раніше не публікувалися.

Публікацію студентських статей дозволено у співавторстві з науковими керівниками.

Кількості статей, які подає автор одноосібно, та/або у в співаторстві необмежена. Проте редакція залишає за собою пріоритет щодо черговості виходу поданих статей у поточному та запланованому випусках.

Обсяг рукопису статті: 6-10 сторінок А-4 (кількість символів у всій статті, разом з пробілами 15-25 тисяч).

Мови статті: українська, польська, англійська.

Загальні вимоги до оформлення рукопису статті:

 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Всі поля 2 см.
 • Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу – 1,6 см.
 • Абзацний відступ − 1,0 см.
 • Шрифт - Times New Roman Cyr, кегль – 11 пт, інтервал 1,15.
 • Текст вирівнюється по ширині сторінки
 • Номери сторінок не проставляються
 • Внутрішньо-текстові посилання та бібліографія оформлюються відповідно до гарвардської системи, подаються мовою оригіналу та дублюються окремим блоком латинкою
 • Назва файлу повинна містити номер тематики публікації та прізвище першого автора латинкою (наприклад, 6_Avramenko.doc – тобто подається за темою «дизайн»).

Структура статті : 

 • Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю без відступу, жирний)
 • Відомості про авторів
  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по правому краю, жирний)
  • Посада та місце роботи, місто (вирівнювання по правому краю, курсив)
  • e-mail: (вирівнювання по правому краю)
  • orcid (вирівнювання по правому краю)
 • Назва статті (вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний, всі літери назви - великі)
 • Копірайт (вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)
 • Анотація (обсягом 50-100 слів, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)
 • Ключові слова (в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)
 • Постановка проблеми (вступ)
 • Аналіз останніх досліджень та публікацій
 • Мета статті
 • Виклад основного матеріалу
  • Рисунки приймаються у форматі *.jpg або *.png. з розширенням 300dpi на розмір зображення при друці. Зображення подаються у вмісті таблиці, підпис ілюстрації дається під зображенням в окремій клітинці, також в дужках слід дати посилання на джерело або (фото автора). Вирівнювання по центру без відступів, кегль 10 пт, курсив. Рисунки нумерується, а в тексті подаються посилання на рисунки (Рис. 1).
  • Таблиці подаються без заливання та без вертикальних ліній. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті. Заголовок таблиці та її номер вирівнювання з правого краю сторінки над таблицею.
  • Формули подаються у редакторі формул MS Equation, вирівнювання - по центру сторінки, нумерація формул ставиться в кінці рядка
 • Висновки
 • Бібліографія (мовою оригіналу)
 • Reference (латинкою, з перекладом назви та транслітерацією інших частин посилання)
  • Посилатися слід на статті опубліковані в науково-метричних виданнях або монографіях;
  • При посиланні на публікації з науково-метричних видань слід вказувати DOI статті.
  • Допускається лише аргументоване посилання на попередні публікації автора;
  • Не рекомендується посилатися на тези чи інтернет-матеріали із назвою з екрану, тощо;
 • Відомості про авторів (англійською мовою, оформлення таке саме як з початку статті)
 • Назва статті (англійською мовою, так само як з початку статті)
 • Копірайт (англійською мовою, так само як з початку статті)
 • Анотація (обсягом 1800-2000 символів, англійською мовою, так само як з початку статті)
 • Ключові слова (англійською мовою, так само як з початку статті)

Перед подачею рукопису статті до редколегії видання автору необхідно здійснити остаточну перевірку статті на відповідність вимогам публікації згідно з листком звірки. 

Автори подають у редколегію:

1. Електронний варіант статті (разом із відсканованим листком звірки, заповненим та підписаним автором), можна надати диск зі статтею або переслати її на електронну адресу збірника (fort@lpnu.ua).

2. Аплікаційну форму.

 

AttachmentSize
teamplate.docx79.9 KB
vymogydospyskuliteratury.pdf87.9 KB
application.doc55.5 KB