МЕТОДИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ ФОРМУВАННІ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СОБОРНОЇ ПЛОЩІ В ОДЕСІ (УКРАЇНА) З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНОГО ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ – СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ

Автори:
1
Director of M-Studio Creative Architecture

У статті представлені основні методи дослідження, які були
використані для відтворення видатного втраченого об'єкта культурної спадщини
України – Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі в 1999-2010 роках.
Методи, що використовувалися при відтворенні Собору, умовно розділені на дві групи:
перша група стосується формування традиційного характеру історичного середовища
Соборної площі та фасадів при відтворенні Собору, друга – формування образу
відтворюваного Собору, в тому числі його інтер'єрів. У статті представлений 21
метод з першої групи, ці методи використовувались при дослідженні та формуванні
традиційного характеру історичної середовища Соборної площі та фасадів Собору, а
саме: санації забудови, виявлення нашарувань, системного підходу, відповідності
прототипу, польових досліджень, археологічних досліджень, архітектурних та
геодезичних обмірів, аналізу та синтезу, гіпотез, архітектурної янтри, парадигм,
фотограмметричної реконструкції, прототипів, моделювання, логіки, інформування
громадян, співставлення, мозкового штурму, візуальної штори, технологічності,
збірності. Методи, що використовувалися при відтворенні Собору, сприяли
прийняттю найбільш прийнятних наукових та проектних рішень як в частині
формування традиційного характеру історичного середовища Соборної площі Одеси,
так і в частині формування образу кафедрального Собору, у тому числі інтер'єрів його
Верхнього та Нижнього храмів. Стаття може бути корисна фахівцям, що працюють
у сфері відтворення видатних втрачених об'єктів культурної спадщини.

MDR, 2020. Die Frauenkirchen in Dresden. [online] Available at: <https://www.mdr.de/zeitreise-regio/staedte/dresden/zeitreise-dresden-fra...
[Accessed at: 24.02.2020].
Meshcheriakov, V. M., 2020, Modeling and logic of decision-making when forming the traditional character of the historical environment of Odessa Cathedral Square, Ukraine. SWorldJournal,
Issue N6, Part 6. December 2020, P.87-91.
Meshcheriakov, V., 2017a. The reconstruction of the Transfigured Savior Cathedral in Odessa, Ukraine. Odessa: Feniks.
Meshcheriakov, V., 2017b, Students Projects of Odessa Transfiguration Cathedral Re-creation. Architectural studies, Volume 3, Number 2, p.105-108.
Meshcheriakov, V., 2018. Recreation of a central element of the structure of spiritual buildings in Odesa – Transfiguration cathedral in 1991-2010. Środowisko Mieszkaniowe, 24, p.164-167.
UNESCO, 2014. Historic Centre of Warsaw [online] Available at: <http://whc.unesco.org/en/list/30> [Accessed at: 22.01.2021]
Вечерський, В.В., 2002. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України: Київ: НДІТІАМ.
Мещеряков, В. М., 2018. Визначення пропорцій будівлі в ескізному проекті відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору. Сучасні проблеми архітектури та
містобудування, 52. Київ: КНУБА, С.343-350.
Українська Церковна Архітектура, 2020. Михайлівський Золотоверхий собор Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (київська школа) 1108 — 1113 рр. [online] Доступно:
<https://parafia.org.ua/UCA/church/myhajlivskyj-zolotoverhyj-sobor-svyato... [дата звернення: 19.01.2021].
ЮНЕСКО, 2021. Нужно ли восстанавливать всемирное наследие? [online] – Доступно: <https://ru.unesco.org/courier/iyul-sentyabr-2017-g/nuzhno-li-vosstanavli...
[дата звернення 21.06.2021].