МЕТОДИКА ВІЗУАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗАМКУ В СТАНІ ТРИВАЛОЇ РУЇНИ

1
Кафедра архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка»

Головним завданням візуального обстеження архітектурного
об’єкта є збір інформації про його існуючий стан та виявлення архітектурних
особливостей. Так як отримання даних відбувається безпосередньо при виїзді на
об’єкт дослідження, що відзначається короткотривалим проміжком часу, –
оперативна фіксація інформації є критично важливим елементом. Для цього
завдання сформовано методику візуального обстеження споруди представлену на
прикладі замків в стані тривалої руїни, що включає попередню підготовку до виїзду
на об’єкт дослідження, покрокову інструкцію процесу обстеження та рекомендації
щодо обробки та збереження даних опісля.

Михайловский Е., 1977. Методика реставрации пам’ятников архитектуры. Москва: Стройиздат.
Мінкультури України, 2004. Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини / Мінкультури України, Держбуд України. [online] Режим доступу:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0693-04#Text> [Дата звернення: 1 червня 2021].
Мінрегіон України, 2017. Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування. ДБН А.2.2-14-2016.
Molski P., 2013. Karta zamku w ruinie / Molski P., Glushek C., Gorski M., Lewicka M. Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problem i przyklady.
Szmygin B., Trochonowicz M., Szostak B., Torun K., 2018. Uniwersalna karta oceny stanu technicznego obiektow tradycyjnych i zabytkowych. Politechnika Lubelska.