ПРОБЛЕМА РЕСТАВРАЦІЇ ЗАМКОВИХ РУЇН В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1
Кафедра архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розкрито історію становлення реставраційної діяльності на
прикладі реставрації замкових руїн в Україні та Європі в період ХІХ-ХХІ ст. Як
приклад розглянуто замки у Вудстоці (Англія), Вільнюсі, Тракаї (Литва),
Гайдельберзі (Німеччина), Варшаві, Іновлодзі (Польща), П'єрфоні (Франція),
Олеську та Острозі (Україна). Проаналізовано позиції щодо реставрації пам'яток
архітектури ряду науковців: Ежена Віолле-ле-Дюка, Алоїза Ріґля, Камілло Бойта
та Яна Захватовича.

Бевз М. В., 2004. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних
архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України): дис. докт. арх.
наук. Харківський державний технічний будівництва та архітектури.
Бевз.М., 2018. Реставрація пам’яток архітектури на Львівщині у ХХ ст. на тлі розвитку
реставраційних поглядів у Галичині. Матеріали конференції / Materials. с. 22-29.
Бобров Ю., 2004. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и
противоречия. Дис. док.арх.
Виолле-ле-Дюк Э., 1937. Беседы об архитектуре. Переклад з мови А.А. Сапожникова.
Москва: Издательство всесоюзной академии архитектуры.
Гаврилів К. М., 2020. Ревіталізація замкових руїн: європейський досвід. Current issue in
research, conservation and restoration of historic fortification, 12. Chelm – Lviv. c. 73–85.
Державний історико-культурний заповідник міста Острога, 2017. Татарська вежа.
[online] Доступно: <https://ostrohcastle.com.ua/tatarska-vezha/> [Дата звернення: 1 лютого
2021].
Лесик О., 2013. Принципи реставрації пам'яток архітектури. Традиції і новаторство.
Українська академія мистецтва, 21. с. 97-103.
Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць
(Венеціанська хартія), 1964.
Пламеницька О. А., 1999. Ян Захватович. Слава і недоля майстра. Пам'ятки України.
Історія та культура, 1. с. 122–131.
Подьяпольский С.С., Бессонов Г. Б., Беляев Л. А., Коркин В.Д., Постникова Т.М.,
Табунщиков Ю.А., 2000. Реставрация памятников архитектуры. Москва: Стройиздат.
Прибєга Л., 2015. Архітектурна спадщина України. Пам'яткоохоронний аспект. Київ:
Інститут культурології НАМ України.
Ригль А., 2018. Современный культ памятников: его сущность и возникновение. Москва:
ЦЭМ, V-A-C press.
Рівне 1, 2018. Рівненщина містична: друге життя Татарської вежі. [online] Доступно:
<https://rivne1.tv/news/95940> [Дата звернення: 1 лютого 2021].
Трегубова Т., 1994. Відтворення втрачених пам'яток. Історичний та правовий аспект.
Пам'ятки України. Історія та культура, 3. с. 135–136.
Andrij, 2018. Музей-заповідник Олеський замок (с.м.т. Олесько, Львівська обл.): карта,
фото, опис (Замок Даниловичів). [online] Доступно: <https://drymba.com/uk/1033515-oleskyyzamok-
olesko> [Дата звернення: 1 лютого 2021].
Arzamas, 2020. Как оставлять старое старым. [online] Доступно:
<https://arzamas.academy/materials/487> [Дата звернення: 1 лютого 2021].
Bednarek J., 2013. Inowlodz. Ruina zamku Krolewskiego. [online] Доступно:
<https://www.zamkipolskie.com/inowlodz/inowlodz.html> [Дата звернення: 2 лютого 2021].
Galerie Michel Cabotse, 2009. Chateau de Pierrefonds, ruines avant restauration. [online]
Доступно:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.michelca...
gue/Fiche/art-0-2983154.htm?Categorie=Photographie> [Дата звернення: 26 січня 2021].
Gruszecki A., 1984. Wspomnienie o profesorze Zachwatowiczu – konserwatorze zabytków.
Ochrona zabytków, 2. – s. 86.
Jokilehto J., 1986. A History of Architectural Conservation. The University of York, England.
Latosinska J., Wlodarczyk B., 2015. Badania nad turystyczno-kulturalnym wykorzystaniem
zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji. Warsztaty z Geografii Turyzmu. s. 75–99.
Lübke W., 1861. Das Restaurationsfieber.
M_A_D_M_A_X, 2016. Наследие. Олеско. Монастырь капуцинов + замок/Спадщина.
Олесько. Монастир капуцинів + замок. Part 1. [online] Доступно: <https://m-a-d-m-ax.
livejournal.com/363204.html> [Дата звернення: 1 лютого 2021].
Mottl D., 2008. Trakai Island Castle. [online] Доступно:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trakai_Island_Castle.jpg> [ Дата звернення: 2
лютого 2021].
Orda N., 1883. Trakai Island Castle in 19c. [online] Доступно:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trakai_Island_Castle_in_19c.jpg> [Дата звернення:
2 лютого 2021].
Pipe S., 2007. Woodstock's lost royal palace. [online] Доступно:
<http://www.bbc.co.uk/oxford/content/articles/2007/10/17/glyme_feature.sh... [Дата
звернення: 1 лютого 2021].
Polska-org, 2018. Zamek Królewski w Warszawie w 1947 roku. [online] Доступно:
<https://polska-org.pl/7144465,foto.html?idEntity=7118296> [Дата звернення: 20 січня 2021].
Polskie zamki, 2007. Zamek w Inowlodzu. [online] Доступно:
<http://www.zamki.pl/?idzamku=inowlodz&msg=0> [Дата звернення: 2 лютого 2021].
Povilaityte E., 2016. The Conservation History, Problems and the Rehabilitatiom of Lithuanian
Medival Castles. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 225. s. 85–95.
Riaubiene E., 2012. Use of Architectural Heritage: Challenhes of Preservation and Adaptation.
Architecture and Urban Planning, 6. s. 25–30.
Rostad B., 2013. Upper Castle in Vilnius. [online] Доступно:
<https://www.flickr.com/photos/brostad/9651317009/> [Дата звернення: 2 лютого 2021].
Ruskin J., 1849. The semen Lamps of architektura. London.
The Yorck Project, 2002. Heidelberg Castle. [online] Доступно:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Philipp_Fohr_001.jpg> [Дата звернення:
1 лютого 2021].
Tygodnik Ilustrowany, 1861. Vilnius Upper Castle, Lithuania. [online] Доступно:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Vilnius_Upper_Castle_wit...
iminas_Tower.jpg> [Дата звернення: 2 лютого 2021].
Warsawtour, 2020. Zamek Królewski w Warszawie. [online] Доступно:
<https://warsawtour.pl/zamek-krolewski-w-warszawie-3/> [Дата звернення: 20 січня 2021].
Wolf R., 2005. Heidelberger Schloß, Gesamtansicht von NNW. [online] Доступно:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heidelberg-Schlo%C3%9F.JPG> [Дата звернення:
2 лютого 2021].
Zachwatowicz Jan., 1946. Program і zasady konserwacji zabytków. Biułetyn Historii Sztuki I
Kultury, 1-2.