РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ЗАМКОВИХ РУЇН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

1
Кафедра архітектури та реставрації, Національний університет «Львівська політехніка»

У даній статті пропонується до огляду практичний досвід ревіталізації
замкових руїн Європи на прикладі замків у Англії (Беленсов Хол, Сендсфут), Шотландії
(Уркхарт), Італії (Дольчеаква, Зігмундскрон), Німеччині (Морітцбург), Польщі
(Мальборк). При аналізі замкових споруд акцентується на синтезі заходів щодо
збереження та відродження об’єктів: одночасне застосування реконструкції та
пристосування, консервації та музеєфікації, реставрації та відбудови. Європейський
досвід показує, що оживлення занедбаних та забутих пам’яток архітектури, зокрема
замків, які перебувають у стані руїни, є надзвичайно складним завданням для
реалізації. В даному випадку доцільно застосовувати метод ревіталізації – виведення
об’єкта з аварійного стану, його консервація та пристосування під нові функції з
необхідними для цього мінімальними змінами. Руїна, в яку впровадили нові форми та
матеріали, яку адаптували під певну функцію і при цьому зберегли автентичну
складову, – надзвичайно актуальна тема для сьогодення. Адже замки давно втратили
своє оборонне призначення, тому пошук шляхів наповнення їх новим змістом є
важливим як для суспільства, так і для самих пам’яток.

Archello, 2016. Restoration Castello Doria. (online) Доступно:
<https://archello.com/project/restoration-castello-doria> (1 Липень 2020).
Dezeen, 2017. Moritzburg Museum Extension by Nieto Sobejano Arquitectos. (online) Доступно:
<https://www.dezeen.com/2011/06/17/moritzburg-museum-extension-by-niento-...
(15 Липень 2020).
Historic environment Scotland, 2016. Urquhart Castle. (online) Доступно:
<https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/urquhart-castl...
(12 Липень 2020).
Italian ways, 2013. The Messner Museum. (online) Доступно:
<https://www.italianways.com/the-messner-museum/> (20 Липень 2020).
Messner Mountain Museum, 2015. Conserving castles. (online) Доступно:
<http://www.messner-mountain-museum.it/en/firmian/museum/> (20 Липень 2020).
Mierzwinski M., 2009. Zamek Malbork. Przewodnik ilustrowany. Варшава: Foto liner S.C.
Mull O., 2014. Oak walkway by Levitate inserted into ruined castle. (online) Dezeen. Доступно:
<https://www.dezeen.com/2014/03/04/oak-walkway-levitate-sandsfoot-castle/> (7 Липень 2020).
ReDeveloper, 2019. Blencow Hall, Камбрия, Англия. (online) Доступно:
<http://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/blencow....
(1 Липень 2020).
Ribeiro J., 2015. Tea house, Montemor-o-Velho castle. (online) Devisare. Доступно:
<https://divisare.com/projects/301569-joao-mendes-ribeiro-edgar-martins-t...
castle> (13 Липень 2020).
Szmygin B. (ред.) 2010. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murow: Trwala ruina
II, Politechnika Lubelska, Lublin-Warszawa.
The Plan, 2016. Restauro Castello dei Doria a Dolceacqua. (online) Доступно:
<https://www.theplan.it/eng/award-2016-renovation/restauro-castello-dei-d... >
(1 Липень 2020).
The Rowley estates, 2012. The Rowley estates – a bit of history. (online) Доступно:
<https://www.therowleyestates.com/about/history/> (1 Липень 2020).
Uk Southwest, 2016. Sandsfoot Castle, Dorset. (online) Доступно:
<https://www.uksouthwest.net/dorset/sandsfoot-castle/> (9 Липень 2020).
Ustawa o rewitalizacji, 2015. Art. 2.
Бевз М.В., 2004. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних
архітектурних комплексів історичних міст. Автореферат дис. док. арх. Харківський державний
технічний університет будівництва та архітектури.
Венеціанська хартія, 1964. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих
пам’яток і визначних місць, п.9.
Пламеницька О., Гнатюк Л., Гуменюк І., 2019. Методичні підходи до ревіталізації та
реновації історичних будівель (аналіз досвіду). Теорія і практика дизайну. Дизайн архітектурного
середовища. Науковий журнал НАУ, 19, с.36-56.
Полутренко У.Б., 2014. Ревіталізація палацово-замкових комплексів як один із методів
збереження пам’яток архітектури. Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу, с.2.
Рибчинський О.В., 2017. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України.
Док. арх. Національний університет «Львівська політехніка».
Словник української мови: в 11 томах, 1977. Том 8, с.897.
References