КАРТОГРАФІЯ П’ЯТИКУТНИХ БАШТ ЄВРОПИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМИ «ЛИЦАРСЬКОЇ ВЕЖІ» МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ

1
ДІКЗ «Межибіж», смт Меджибіж
2
ХНУБА, м. Харків
3
Завідувач сектору археології ДІКЗ «Межибіж»

У статті розглядається важливість картографічного методу для дослідження п'ятикутних башт Європи, зокрема «Лицарської вежі» Меджибізької фортеці. Використання картографічних методів дозволяє зрозуміти історичні та архітектурні особливості цих фортифікаційних споруд, вивчати їхнє географічне розташування та взаємозв'язок з іншими об'єктами. Робота включає аналіз історичних джерел, архітектурних досліджень та географічних даних для створення детальної картографічної моделі розповсюдження цих башт. 

Osseman, D., 2011. Ankara citadel. PBase. [online] Доступно: <https://pbase.com/dosseman/ankaracitadel> [Дата звернення 14 серпня 2023]

Štih, P., 2010. Castrum Leibach: the first recorded mention of Ljubljana and the city's early history: facsimile with commentary and a history introduction. Ljubljana.

Török István, 1905. A kolozsvári Bethlen-bástya nevéről. Erdélyi Múzeum, 22(1), pp. 54-58. [online] Доступно:<http://epa.oszk.hu/00900/00979/00159/pdf> [Дата звернення 6 січня 2020]

Архивные фотографии (аналогии) к памятнику архитектуры XIII-XIX вв. - замку-крепости в Меджибоже. Альбом 2. 1972. Киев: Украинское специальное научно-реставрационное производственное управление. 764/н, 3.

Вечерський, В., 2002. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, с. 409-410.

Вєтрова, Т., Снітко, І., 2022. П’ятикутна вежа Меджибізької фортеці в дослідженнях Євгенії Лопушинської. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, 17, с. 152-161. https://doi.org/10.23939/fortifications2022.17.152

Вєтрова, Т., Снітко, І., Вєтров, В., 2021. Результати попередніх архітектурно-археологічних досліджень п’ятикутної вежі Меджибізької фортеці. В: «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів Х Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О. А.

Вєтрова, Т.М., 2018. Актуальні дослідження «Лицарської» вежі у Меджибізькій фортеці. В: Дослідження, охорона та популяризація об’єктів культурної спадщини. Матеріали наук.-практ. конф. (м. Хотин, 22 серпня 2018 р.). Кам’янець-Подільський : ФОП Буйницький О. А., с. 32–41.

Историческая справка по замку-крепости в пгт. Меджибоже Хмельницкой области. Памятник архитектуры XIV-XIX в.в. 1971. Киев: Украинское специальное научно-реставрационное производственное управление. 764/н, 7.

Лопушинська, Є., 1993. Меджибізька фортеця: Історія створення ансамблю в світлі останніх досліджень. Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні. Кам’янець-Подільський, с. 13.

Лопушинська, Є., 1996. Меджибізька фортеця. Пам'ятки України, 3–4, с. 42–47.

Пламеницька, О., 1994. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі. Архітектурна спадщина України, 1, с. 39-57.