Етичний кодекс

У журналі  "Історико-культурні" студії" публікуються лише оригінальні та анонімно рецензовані статті на основі позитивних рецензій. Неприйнятними є будь-які види плагіату. 

Оцінюється наукова якість статті. Будь-які расові, релігійні, ґендерні, політичні та сексуальні упередження не припустимі під час прийняття рішення про публікацію чи відхилення статті.

Неприйнятність плаґіату та порушення авторських прав

Будь-який вид плаґіату не припустимий. Надіслані статті, в яких виявлено плаґіат, негайно відхиляються. Також статті, які вже друкувалися чи є перекладами з інших мов, які написані з порушенням авторського права, не допускаються до рецензування та відхиляються. 

Конфіденціальність

Інформація про авторів, зміст статей є конфіденційною і не розголошується стороннім особам.

Політика відкритого доступу

Увесь зміст журналу доступний онлайн.

Авторські права

Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації, після якої вони можуть вільно поширювати статті, зазначаючи усі вихідні дані (назва статті, ім'я та прізвище автора, DOI, покликання на журнал, в якому стаття була опублікована вперше). 

Усунення конфлікту інтересів

Автори та головний редактор повинні усувати будь-які конфлікти інтересів.

Плата за публікацію

Немає жодної плати за публікацію статей.

Правила для головного редактора та редакційної колегії

1. Головний редактор відповідає за прийняття надісланих статей з огляду на їхній теотретичний рівень, концептуальну розвинутість, новизну, копірайт та плагіат.

2. Головний редактор та будь-який член редакційної колегії не поширює інформацію про автора іншим особам.

3. Головний редактор та редакційна колегія визнають свободу дослідницьких підходів, ідей, теорій, методологічну різноманітність, яку демонструють автори надісланих статей без жодної расової, політичної, етнічної, статевої, ґендерної дискримінації.

4. Головний редактор та будь-який член редакційної колегії не може використовувати відхилені статті для власних дослідницьких цілей.

Правила для рецензентів

1. Основне завдання рецензента - це оцінка надісланих статей. Він чи вона приймають рішення публікувати чи відхилити надіслані статті. Рецензент може через головного редактора надсилати поради для автора з метою покращення надісланої статті.

2. Рецензент комунікує з головним редактором або виконавчими секретарями журналу.

3. Рецензент повинен бути знаним фахівцем у своїй сфері, яка представлена у надісланій статті.

4. Кожна надіслана стаття розглядається як конфеденційний матеріал і може надсилатися до обраних головним редактором рецензентів або виконавчими секретарями після консультацій з головним редактором.

5. Рецензент повинен бути об'єктивним, інформувати головного редактора або виконавчих секретарів про виявлені подібності у надісланих статтях зі статтями, які він чи вона знають; повідомляти про знайдений плагіат тощо.  

6. Прийняття чи відхилення надісланих статей повинні бути обґрунтованими й базуватися на ясних, чітко сформульованих аргументах рецензентів, в яких повинна бути відсутньою будь-яка персональна критика.