Редакційна колегія

Головний редактор:

Д.і.н., проф. Степан Павлюк, Інститут народознавства НАН України, Україна

Заступник головного редактора:     

Д.і.н., проф. Святослав Шеломенцев-Терський, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 

Відповідальний секретар:

К.і.н., доц. Іван Хома, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 

Члени редакційної колегії:

Доктор архітетури, проф. Микола Бевз, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Доктор мистецтвознавства, доц. Юрій Бірюльов, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.пед.н., проф. Поліна Вербицька,  Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.і.н., проф. Микола Гетьманчук, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.філос.н., доц. Ігор Карівець, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

К.і.н., доц. Ярослав Лисейко, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.і.н., проф. Сергій Пивоваров,  Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Україна

Д.і.н., проф. Ярослав Тарас, Інститут народознавства НАН України, Україна

Доктор архітетури, проф. Боган Черкес, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Д.і.н., проф. Ян Долак, Університет Коменського м. Братислава (Словаччина).

К.і.н., доц. Сальвіус Кулявічус, Вільнюський університет (Литва).

Д.і.н., проф. Рімвидас Лаузікас, Вільнюський університет (Литва).