Процес рецензування

Процес рецензування складається з таких етапів:

1. Автор надсилає статтю на зазначену електронну пошту.

2. Головний редактор, відповідальний секретар або хтось із редакційної колегії перевіряють статтю на відповідність формальним вимогам (форматування, оформлення цитувань та список літератури, структуру статті тощо, згідно вимог до оформлення статей). Також стаття перевіряється на плагіат. Якщо виявлено плагіат, то стаття одразу відхиляється і не подається на рецензування. Головний редактор оцінює статтю, щоб вона була оригінальною, цікавою, методологічно розробленою. Якщо це відсутнє у статті, то вона також може бути відхилена.

3. Якщо стаття відповідає вимогам оформлення, є чітко структурована, не містить плагіат, оригінальна та методично розроблена, тоді головний редактор надсилає статтю до двох анонімних рецензентів, які є спеціалістами з проблематики статті.

4. Потенційні анонімні рецензенти ознайомлюються зі змістом статті, здійснюють власну експертизу, обов'язкова умова: відсутність конфлікту інтересів. Вони можуть прийняти або відхилити запрошення бути рецензентами. Тоді головний редактор шукає інших потенційних рецензентів. Рецензування може тривати від 3-х до 6-ти місяців.

5. Анонімні рецензенти надсилають свої рецензії головному редактору з рекомендацією прийняти або відхилити статтю. Також рецензенти можуть рекомендувати виправити статтю, врахувавши їхні зауваження та побажання, після яких стаття може бути рекомендована до друку.

6. Головний редактор з членами редакційної колегії розглядають усі надіслані рецензії, щоб прийняти остаточне рішення. Якщо рецензії дуже відрізняються одна від одної, то головний редактор надсилає статтю до третього анонімного рецензента.

7. Головний редактор надсилає автору рішення електронною поштою разом з відповідними коментарями анонімних рецензентів.

8. Якщо стаття прийнята, то вона залишається у головного редактора для включення її до журналу. Якщо ж стаття відхилена, або потребує допрацювання, то головний редактор повідомляє про це автора з обґрунтованими висновками анонімних рецензентів та їхніми побажаннями щодо покращення якості та рівня статті. Якщо стаття була надіслана автору на доопрацювання, то після цього стаття надсилається ще раз до рецензента, щоб він чи вона змогли оцінити виправлену статтю. Якщо ж зауваження були незначними, то їхнє врахування може оцініти головний редактор.