Археологічні матеріали Ярослава Пастернака у музейних колекціях

2014;
: cc. 89 - 93
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано історію археологічних знахідок, здобутих дослідженнями відомого українського археолога Ярослава Пастернака, насамперед під час розкопок у княжих столицях Галичі, Звенигороді, Теребовлі, Белзі, Пліснеську. Обґрунтовано висновки про важливу роль цих матеріалів на початковому етапі формування археологічних фондових колекцій великих музеїв Львова.

1. Архів Львівського історичного музею. — Книга наказів по Львівському державному історичному музею. 1940 — 1941 рр. 2. Архів Львівського історичного музею. Інвентарна книга № 3. 1940 р. 3. Архів Львівського історичного музею. — Інвентарна книга № 4. 1948 р. — 126 с. 4. Архів Музею при Інституті народознавства НАН України. Інвентарні книги Музею НТШ. 5. Архів Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького. — Книга надходжень Національного музею у Львові 1932— 1940 років. 6. Бандрівський М.С. Роль греко-католицької церкви у підготовці та проведенні історико-археологічних досліджень пам’яток княжого Галича // Українські землі часів короля Данила Галицького: церква і держава. Статті і матеріали. — Львів: Логос, 2006. — С. 129–133. 7. Ляска Віталій, Мінейко Ольга, Вітвіцька Галина. Галицькі керамічні плитки з колекції Археoлогічного музею Львівського університету (матеріали до каталогу) // Археол. досл. Львів. ун-ту.— 2009. — Вип. 12. — С. 169–181. 8. Кошовий О. П. Галицькі керамічні плитки ХII—ХIII ст. (Генеза. Іконографія. Семантика). Автореф. дис... канд. мистецтвознавства. — Львів, 1997. — С. 15. 9. Пастернак Я. Нові археологічні набутки музею наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові за час від 1933–1936 // Записки НТШ. — Львів, 1937. — T. 154. — C. 241–268. 10. Пастернак Я. Старий Галич: Археологiчно-iсторичнi дослiди у 1850— 1943 рр. — Івано-Франківськ, 1998 (Кракiв; Львiв, 1944). — 345 с. 11. Пастернак Я. Літописний город Пліснеськ та проблема варягів у Галичині // Науковий збірник Українського вільного університету. — Вип. 5. — Мюнхен, 1948. — С. 138–148. 12. Пастернак Я. Археологія України. — Торонто, 1961. — 760 с. 13. Терський С. В. Золотий колт повернувся до Львова // Український шлях. — № 46 (129). — 21 листопада 1997 р. — С. 5. 14. Терський С. В. Археологічні матеріали з Белза у фондах львівського історичного музею з надходжень до 1940 року. Спроба каталогу // Белз та Белзька земля: наук. зб. — Вип. 1. Белз: Державний історико-культурний заповідник, 2004.— С. 24–27. 15. Терський С. В. Музейна справа та археологічні дослідження на теренах Галичини та Волині в роки Другої світової війни // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 541: Держава та армія. — 2005. — С. 39–48. 16. Терський С. В. Археологічні матеріали з Пліснеська у фондах Львівського історичного музею з надходжень 1940–1972 років. Аналіз колекції // Конференція "Ольжині читання«.— Пліснеськ, 10 жовтня 2005 року. — [Львів, 2006]. — С. 16–22. 17. Терський С. В. З історії експонування та виставок археологічних пам’яток Галицько-Волинської держави у Львівському історичному музеї // Наукові записки (Львівський історичний музей). — Вип. XI. — Львів, 2006. — С. 52–70. 18. Терський С. В. Колекціонери та колекції археологічних пам’яток у львівських музеях XIX–XX ст. // Zamojsko-Wolyńskie zeszyty muzealne. — Т. 4: «Минуле майбутньому» Роль польського і українського музейництва в збереженні і документуванні культурної спадщини пограниччя. Матеріали наукової конференції. — Zamość, 2006/2007. — С. 39–60. 19. Терський С. В. Археологічні матеріали з розкопок Галича у 2-й пол. ХІХ — 1-й пол. ХХ ст. у фондах львівських музеїв: проблема каталогізації // Наукові записки (Львівський історичний музей). — Вип. XII. — Львів, 2008. — С. 8–21. 20. Терский С. В. Археологические коллекции эпохи средневековья в Львовском историческом музее: проблемы формирования, реставрации, экспонирования и каталогизации // Музеология — музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания: Материалы Международной научной конференции. — СПб., 14 — 16 мая 2008 года. — СПб., 2009. — С. 232.—245. 21. Терський С. В. Археологічні матеріали з пам’яток княжої доби на Західному Поділлі у фондах Львівського історичного музею // Наукові записки (Львівський історичний музей). — Вип. 15. — Львів, 2012. — С. 42–62. 23. Терський С. В. Реформування музеїв Галичини на початку Другої світової війни // Військово-науковий вісник. — Вип. 19. — Львів: АСВ, 2013. — С. 144–155. 24. Ткачук Т.М., Тимус К. Л. Галицькі керамічні плитки із рельєфними зображеннями та гончарні клейма (з фондів Історичного музею у с. Крилос Національного заповідника «Давній Галич» у м. Галич). — Галич, 1997. — 59 с. 25. Pasternak J. Die ersten altungarischen Grabfunde nördlich der Karpaten // Archeologia Hungarica. — 1937. — Bd. 21. — S. 1–7. 26. Petehyrycz W., Ters’kyj S. Materiały z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska we wsi Walawa koło Przemyśla // Rocznik Przemyski. — T. 23. — 1997. — Z. 5. Archeologia. — S. 107–118.