До питання вивчення музейних збірок гутного скла

2014;
: cc. 33 - 37
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Звернено увагу на збірку скляних речей, яка виявлена у Підгірцях та зберігається у Історико-краєзнавчому музеї м. Винник, а також на гутні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського. Подано опис скляних речей, на основі чого прокласифіковано гутні вироби.

1. Берест Р. Основні підсумки археологічних досліджень давньоруського Унівського чернечого комплексу (1999–2002 рр.) / Р. Берест // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр.: Зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 6. — С. 7–8. 2. Гупало В., Скляні вироби із розкопок у колишньому бернардинському костелі в Дубні / В. Гупало, М. Лосик // Матеріали і дослідження з архео- логії Прикарпаття та Волині. — Львів, 2009. — Вип. 13. — С. 263–279. 3. Коваль В. Слово о бутылке (попытка исторического исследования) / В. Коваль // Нові дослід- ження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. — К., 2002. — Вип. 11. — С. 74–81. 4. Мартинюк С. Давнє скло в Україні / С. Мартинюк // Скло України. — К., 2004. — С. 176–196. 5. Пашковський О. Скляний посуд по- чатку XIX ст. з Чигирина / О. Пашковський, Д. Куштан // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. — К., 2007. — Вип. 16. — С. 141–143. 6. Петрякова Ф. Звіт. Гутне виробництво в Галичині. Історичний розвиток, традиції та сучасність / Ф. Петрякова, С. Мартинюк, М. Лосик // Архів ЛАМ. — ДБ № С 01 — 98. — Львів, 2003. — 18 с. 7. Петрякова Ф. Українське гутне скло / Ф. Петрякова. — К., 1975. 8. Рожанківський В. Скляне гутництво на Україні в XVI–XVII ст. / В. Рожанківський // Матеріали з етно- графії та мистецтвознавства. — К., 1959. — С. 81 — 99. 9. Рожанківський В. Українське художнє скло / В. Рожан- ківський. — К., 1950. 10. Рудий В., Археологічні дослідження НДЛ-81 Львівського університету на Стрийщині в 2000— 2001 рр. / В. Рудий, В. Касюхнич, Г. Вітвіцька // Архео- логічні дослідження Львівського університету. — Львів, 2003. — Вип. 6. — С. 16–37. 11. Сом-Сердюкова О. Нові принципи методики дослідження пам’яток українського гутного скла XVIII ст. / О. Сом-Сердюкова // Матеріали до українського мистецтвознавства. Збірник наукових праць. — К., 2002. — Вип. 1. — С.213—215. 12. Терський С. Звіт про археологічні розкопки на пл. Старий Ринок у м. Львові в 1997 р. / С. Терський // Науковий архів Львівського історичного музею. — Львів, 1998. — 67 с. 13. Терський С. Звіт про археологічні розкопки у м. Володимир-Волинський в 1999 р. / С. Терський // Науко- вий архів Львівського історичного музею. — Львів, 1999. — 78 с. 14. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII — XVIII ст.) / О. Тищенко. — К., 1992. 15. Шишак В. Археологічно-архітектурні дослід- ження по вул. Руській у Львові 2002 р. / В. Шишак, Ю. Лукомський, О. Осаульчук // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр.: зб. наук. пр. — К., 2004. — С. 346–350. 16. Шишак В. Рятівні розкопки на парцелах Валова, 15 та Братів Рогатинців, 18 у Львові протягом 2002–2003 рр. / В. Шишак, Ю. Лукомський, О. Осаульчук, О. Лазурко, С. Андреєв // Археологічні відкриття в Україні 2002— 2003 рр.: зб. наук. пр. — К., 2004. — С. 355–360.