Формування історичної пам’яті, міжконфесійного порозуміння на прикладі експозиційно-виставкової діяльності львівського музею історії релігії

2015;
: cc. 9 - 11
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

На прикладі пересувної банерної виставки «Репресована церква» до 25-ліття легалізації Української Греко- Католицької Церкви розкрито особливості виставково-експозиційної роботи Львівського музею історії релігії. Проаналізовано вплив виставкової діяльності музею на спроби сприяння міжконфесійного порозуміння та формування окремих аспектів історичної пам’яті.

1. Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 328 с. 2. Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості // Український історичний журнал. — 2002. — № 5 — С. 49–62. 3. Корж Г. Виховний потенціал історичної пам’яті та релігії / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ. — Львів : Логос, 2010 — 1064 с. 4. Банах В. М. «Своя» Україна та «інша» Галичина у російській громадській думці 1990-х років // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія — 2013. — № 752. — С. 189–194. 5. Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник / Пер. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич — Львів: Літопис, 2005. — 632 с. 6. Вербицька П. В. Історичний музей як чинник примирення та суспільного діалогу // Історико- культурні студії. — 2014. — № 1. — С. 13–17.