Музейні академії

2015;
: cc. 19 - 24
1
National Museum of Hutsulshchyna and Pokuttya Folk Art named after Yosaphat Kobrynsky
2
National Museum of Hutsulshchyna and Pokuttya Folk Art named after Yosaphat Kobrynsky

Розглянуто і проаналізовано процеси становлення освітнього потенціалу у сфері популяризації історико- культурної спадщини Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Подається концепція новітньої моделі науково-освітньої діяльності Музею як комплексного просвітницького і мистецького центру м. Коломиї. Для вирішення сучасних концептуальних проблем Музею закцентовано увагу на тісній співпраці з педагогами та фахівцями художньої культури та викладачами образотворчого мистецтва. Висвітлено науково-освітню роботу на прикладі різноманітних конференцій, мистецьких акцій, виставок, публікацій, музейних академій та студій.

1. Статут всеукраїнської громадської організації «Український комітет Міжнародної Ради Музеїв» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.artmuzeum.kr.ua/diyalnist/82. 2. Вінцензіана: В48 Статті, листи, фрагменти творів / За ред. М. Васильчука. — Коломия : Вік, 2008. — 320 с.+8 с.іл.