Гаківниці львівського історичного музею: питання атрибуції

2015;
: cc. 43 - 46
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано колекцію гаківниць Львівського історичного музею, час та джерела формування цієї збірки. Розглянуто історію, розвиток та поширення цього виду ручної вогнепальної зброї у XVI–XVIII ст., етапи її технічного вдосконалення; кількісний та якісний склад гаківниць Високого замку у Львові в період XV–XVI ст. Обґрунтовано шляхи та етапи формування колекції гаківниць Львівського історичного музею.

1. Львівський історичний музей. Фондова група «Зброя». 2. Архів Львівський історичний музей. Інвентарні книги Музею. 3. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / Іван Крип’якевич. — Львів : Каменяр, 1991. — 168 с. 4. Крип’якевич І. П. Львівська Русь в першій половині ХVІ ст.: дослідження і матеріали / Іван Крип’якевич. — Львів, 1994. — 390 с. 5. Мальченко О. Арсенали українських замків XV — середини XVII ст. : монографія / О. Мальченко. — К., 2004. — 398 с. 6. Мацюк О. Пам’ятки оборонного будівництва Львова (короткий історіографічний огляд) / О. Мацюк // Львів: місто — суспільство — культура : зб. наук. пр. / За ред. М. Мудрого. — Львів, 1999. — С. 100–105. 7. Б. Мельник. Меч. Наукові записки / Львівський історичний музей. — Львів, 1993. — Вип. 1. — 115 с. 8. Борис Мельник До питання про стан озброєності укріплень Львова у другій половині ХVІІ ст. Наукові записки / Львівський історичний музей. — Львів, 1997. — Вип. 6, част. 1. — 220 с. 9. Терський С. Історичний розвиток оборонних укріплень Галицько- Волинської Держави // Військово-науковий вісник. — Вип. 16. — Львів : АСВ, 2011. — С. 186–197. 10. Терський С. Українська історіографія розвитку зброї доби Галицько- Волинської держави // Військово-науковий вісник. — Вип. 17. — Львів : АСВ, 2012. — С. 95–104. 11. Лазечко П. З глибини віків (Хто виливав Львівські гармати). Наукові записки / Львівський історичний музей. — Львів, 1993. — Вип. 1. — 179 с. 12. Карман Уильям. История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века / Пер. с англ. М. Г. Барышникова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. — 299 с. 13. Badecki K. Leonard Herle ludwisars i jego Lwowskie dziala. — Lwow. — 1932. — S12. 14. Papee F. Historia miasta Lwowa w zarzysie / F. Papee. — Lwów, 1924. 15. Katalog brońi w Muzeum imenia Lubomirskich. — Lwów, 1876. — 78 s. 16. Badecki Karol. Średniowieczne ludwisarstwo Lwowskie. — Lwów; Warszawa; Krakоw, 1921. — 59 s. 17. Czolowski A. Wysokizamek: z 19 rycinami w tekscie. — Lwów, 1910 (Biblioteka Lwоwska. — T. IX i X). — 35 s.