Музеєфікація пам’яток архітектури та містобудування як засіб збереження історико-культурної спадщини

2015;
: cc. 31 - 35
Автори:
1
Інститут архітектури Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано світовий і вітчизняний досвід музеєфікації історико-культурної спадщини. Висвітлено проблеми збереження пам’яток архітектури та містобудування — як ансамблевих та середовищних пам’яток, так і окремих об’єктів та споруд, їх поєднання з регіоном, суспільством і оточенням. Досліджено стан використання об’єктів архітектурної спадщини, що належать до музейного простору України. Запропоновано метод збереження пам’яток шляхом музеєфікації з метою максимального збереження та виявлення їхньої історико-культурної, наукової, художньої цінності.

1. Буланова Н. М. Музеєфікація історико-архітек- турних пам’яток міста Дніпродзержинська: меморіально- персонологічний аспект. Видатні особистості: музейна персоналістика. — Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. Вип. 10. — 338 с. 2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник. — Л. : Літопис, 2005. 3. Жукова О. Створення ансамблевих музеїв як актуальне питання сьогодення вітчизняної музейно-пам’яткоохоронної справи : зб. регіон. історії та пам’яткознавства «Ніжинська старовина». — К. : УТОПІК, 2013. — Вип. 16 (19) — 183 с. 4. Закон України «Про охорону культурної спадщини». Верховна Рада України; Закон від 08.06.2000 № 1805-III. 5. Ієвлева В. П. Методичні рекомендації щодо музеєфікації нерухомих пам’яток науки і техніки / В. П. Ієвлева // Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень. — 2008. — Вип. 2. — С. 14–28. 5. Лесик А. В. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры. — Львов, 1987. — 128 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Archeology/Archeometry/Heritage/Ca.... 6. Жукова О. В. Музеє- фікація замкових комплексів України як один із засобів їх збереження // www.myslenedrevo.com.ua. 7. Термино- логические проблемы музееведения. Сборник научных трудов. — М., 1986. 8. Титова О. М. Проблеми музеєфікації пам’яток археології України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні та рекреа- ційні технології в сучасній індустрії дозвілля». — К., 2004. 9. Юренева Т. Ю. Музееведение : учеб. для высшей школы / Т. Ю. Юренева. — М. : Академический Проект, 2003. — 560.