Загальна характеристика церковного живопису Сколівщини (XIX–XX ст.)

2015;
: cc. 73 - 76
1
Львівський національний медичний університет Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто та проаналізовано церковний живопис Сколівщини, що його створили маляри-іконописці на замовлення церковних громад. Найцінніші ікони цього регіону зберігаються в музеях України, зокрема у Львівському національному музеї, а також знаходяться в окремих церквах району.

1. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. — К., 1981. 2. Міляєва Л. С., Лог- вин Г. Н. Українське мистецтво XIV — першої половини XVII ст. — Київ, 1963. — С. 78. 3. Свенціцька В. І., Си- дор О. Ф. Спадщина віків.Українське малярство XIV–XVIII століть у музейних колекціях Львова. — Львів, 1990. — С. 34. 4. Свєнціцька В. І. Народний живопис // Бойківщина. — К., 1983. — С. 287. 5. Свєнціцький І. Галицько-руське церковне малярство XV–XVI ст. — Львів, 1914. — С. 5. 6. Сколівщина / Під ред. С. Павлюк. — Львів, 1996. — С. 237. 7. Шематизм всего клира греко-католицької архієпархії Львівської на рік 1903. — С.263. 8. Шематизм народних школ и учителей в Архиепархии Львовской ... на год 1868. — Львов, 1868. — С. 137–142. 9. Papee F. Skole i Tucholszczyzna // Przewodnik Naukowy i Literacki. — Lwów. — 1890. — S. 640. 10. Tuchla. 1622 // Dodatek Tygodniwy przy Gazecie Lwowskiej. — 1857. — 18 kwietnia.