НАЙДАВНІШІ ДЕРЕВ’ЯНІ ЦЕРКВИ СКОЛІВЩИНИ

1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський національний медичний університет Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

На усьому просторі Європи найбільша кількість, і то найцінніших зразків, дерев’яного будівництва збереглися на Україні. На Сколівщині і Турківщині у XVIII столітті відбувався процес створення нового типу сакрального об’єкта, тобто йшла своя західноукраїнська інтерпретація вертикальної композиції церковної споруди. Цей процес тривав майже два сторіччя і закінчився тим, що в цих двох районах сформувалось своє оригінальне об’ємно планувальне вирішення, яке пізніше отримало назву церкви бойківського типу.

1. Антонович, Д. (1923). Скорочений курс історії українського мистецтва. Прага. 2. Бойківщина. (1938). Київ. 3. Вечерський, В. В. (1999). Церковна архітектура України доби гетьманщини . Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. Вип. 3. Київ, Вип. 3. 4. Грабар, І. (1997). Дерев’яна церковна архітектура Прикарпатської Русі. Пам’ятки України, № 2. 5. Грабовецький, В. (2005). Нариси історії містечок Львівщини. Івано-Франківсь. 6. Данилюк, А. Г. (2004). Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. Львів. 7. Драган, М. (1998). Українські дерев’яні церкви. Ч. 1. Київ. 8. Думинець, І. О. (2003). Верхнє Синьовидне: минуле і сучасне. Львів. 9. Залозецький, В. (1938). Церкви бойківського типу, його відношення до історичних типів Літопис Бойківщини. 10. Заплетал, Ф. (1985). Дерев’яне будівництво. Прага. 11. Історія міст і сіл УРСР. Львівська область. (1968). Під ред. Тронько П. І. в 26 Т., 3 Т. Київ. 12. Кармазин – Косовський, В. (1987). Мистецтво бойківської церкви. Нью-Йорк – Філадельфія. 13. Кузів, С. Є. (1975). Славське. Краєзнавчий нарис. Львів. 14. Крисько, В. П. (1964). Історія міст і сіл Львівської області. Рекомендаційний покажчик літератури. Львів. 15. Левицький, Т.(1997). Плав’я. Львів. 16. Логвин, Г. (1987). Українські Карпати. Книга-супутник по пам’яткам дерев’яної архітектури в гірських районах Львівської області України. Москва. 17. Лушпинський, А. (1920). Дерев’яні церкви Галичини XVI–XVIII ст. Львів. 18. Матисякевич, З. (2003). Історія Синевіцка Вижнього. Львів. 19. Могитич, Р. (1995). Нариси архітектури української церкви. Львів. 20. Островський, Г. (1975). Львівські архітектурнохудожні пам’ятки XVIII–XIX ст. Львів. 21. Пилип’юк, В. В. (1998). Львівщина. Львів. 22. Сіреджук, П. (1994). Церковні переписи Галицької землі XVIII ст. Історія релігії на Україні. Тези круглого столу. Львів, 9–10 травня. 23. Січинський, В. (1927). Бойківський тип дерев’яних церков на Карпатах. Львів. 24. Січинський, В. (1925). Дзвіниці і церкви Галицької України XVI–XIX ст. Львів. 25. Січинський, В. (1952). Пам’ятки української архітектури. Філадельфія. 26. Сколівщина (1996) під ред. Павлюк С. Львів. 27. Слободян, В. (2006). Втрачені пам’ятки сакральної архітектури Львівщини. Пам’ятки України, №3. 28. Сродник, С. (2002). Історія Корчинської шляхти: минуле і сучасне села Корчин. Львів. 29. Сулик, Р. (1993). Дерев’яне церковне будівництво на Стрийщині. Львів-Стрий. 30. Шематизм Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ. (1998). 31. Щербаківський, В. (1913). Церкви на Бойківщині. Записки НТШ. Т. 24. Львів. 32. Юрченко, П. Г. (1970). Дерев’яна архітектура України. Київ. 33. Юрченко, П. Г. (1949). Дерев’яна архітектура України XVIII–XIX ст. Київ. 34. Papee, F. (1891). Skole I Tucholszczyzna. Lwo. 35. Pulnarowicz, W. (1929). U zrodel Sanu, Stryja I Dniestry. Turka