Інноваційні вияви історичної пам’яті у філософсько-релігійних ідеях: cуперечності гармонізації

2016;
: cc. 119 - 123
1
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

На підставі спадщини українських мислителів 60-х рр. ХІХ ст. — 70-х рр. ХХ ст. розкрито інноваційні особливості історичної пам’яті стосовно обміркованих ідей. Автор зазначає, що у контексті (між)релігійних комунікацій, міждисциплінарного простору такі особливості у системі духовної культури взаємообумовлюються. Суперечності й гармонізація у виниклих процесах є об’єктивними, закономірними, бо історична пам’ять є однією із запорук у розвиткові духовно-культурної спадщини.

1. Бердяев Н. Социализм, как религия / Николай Бердяев // Вопросы философии и психологии [Москва]. — 1906. — 5(85). — С. 508–545. 2. Богомолець О. В. Специфіка язичницькго світогляду слов’ян в контексті його християнської трансформації / О. В. Богомолець // Гілея: наук вісник: зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : Гілея, 2015. — 99 (№ 8). — С. 251–255. 3. Булгаков Сергей. Трасцендентальная проблема религии // Вопросы философии и психологии [Москва]. — 1914. — 4(124). — С. 580–652. 4. Булгаков Сергей. О тварности // Вопросы философии и психологии [Москва]. — 1915. — 4(129). — С. 293–344. 5. Волошин В. Історичний факт та факт релігійної історії / В. Волошин // Гілея. — 75(8). — 2013. — С. 343–345. 6. Грушевський М. З історії релігійної думки в Україні / Михайло Грушевський. — К. : Освіта, 1993. — 192 с. 7. Іларіон Митр. Дохристиянські вірування українського народу : іст.-реліг. моногр. / Іларіон Митр. — К. : АТ «Обереги», 1992. — 424 с. — (Факсимільне відтворення за вінніпедзьким виданням 1965-го року). 8. Козлов А. Сознание Бога и знание о Боге. Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия Божия / Алексей Козлов // Вопросы философии и психологии [Москва]. — 1895. — 4 (29). — С. 445–460. 9. [Новицький Орест]. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Соч[инение] Ор[еста] Новицкого : в 4 ч. / [вступ. стаття автора без підпису на с. V—XІІ] / [Орест Новицький]. — К. : В Университетской типографии, 1860. — Ч. І: Религия и философия Древнего Востока. — ХV c. + 326 с. 10. [Сліпий Йосиф]. Різдвяний привіт Верховного Архиєпископа Кард[инала] Кир Йосифа // Благовісник [Рим]. — 1967. — 1–2. — С. 9–13. 11. [Сліпий Йосиф. Різдвяний привіт Верховного Архиєпископа Кард[инала] Кир Йосифа // Благовісник [Рим]. — 1968. — 1–4. — С. 3–5. 12. [Сліпий Йосиф]. Послання Верховного Архиєпископа Кир Йосифа з нагоди Різдва / Йосиф Сліпий // Благовісник. — [Рим], 1969. — 1–4. — С. 11–15. 13. [Сліпий Йосиф]. Послання з нагоди Різдва Верховного Архиєпископа / [Йосиф Сліпий] // Благовісник. — [Рим], 1970. — 1–4. — C. 3–6.