Багатогранність культурної спадщини Івана Левинського

2017;
: cc. 27 - 32
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено громадську, науково-педагогічну, архітектурно-будівельну та підприємницьку спадщину Івана Левинського, яка мала видатні наслідки для розвитку Львова як прогресивного європейського міста і зробила великий вплив на розвиток Галичини, національної культури та економіки України. З’ясовано, що І. Левинський створив наукову архітектурну школу, розробив власну систему підготовки інженерних кадрів, був засновником національного промислу, одним із творців стилю львівської сецесії, організатором інженерного руху в Галичині, відзначився на ниві пам’яткоохоронної діяльності та прославив Львівську політехніку як провідний вищий технічний заклад краю.

1. Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч [Текст] / Олесь Нога, передм. І. Гургула. – Львів: Основа, 1993. – 76, [1] с: порт.: 6 арк. іл. 2. Pamietnik jubileuszowy (1877–1902). – Lwow, 1902. 3. Оленська О. Іван Левинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stryi.com.ua/history/slavetna-stryishchyna/1827-levynskyi-ivan 4. Бірюльов Ю. Захаревичі: Творці столичного Львова / Ю. Бірюльов. – Львів: Центр Європи, 2010. – 336 с. 5. Зоря. – Львів, 1893. – Ч. 10. 6. Czasopismo Techniczne. – Lwow, 1899. 7. W sprawie III zjazdu technikow polskich we Lwowie // Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego. – Krakow, 1894. – No. 13. 8. ЛД НБ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. – ТЛБ. – 96. 9. Федосова І. В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX – перша половина XX ст.): монографія / І. В. Федосова. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 397 с. 10. Стрийщина: історично-мемуарний збірник. – Нью-Йорк, 1990. – Т. 2. – 604 с. 11. Czasopismo Techniczne. – Lwow, 1902. 12. J. Lewinski. Znaczenie rzutu poziomnego w budownictwie utylitarnem // Czasopismo Techniczne. – Lwow, 1903. – No. 23–24. 13. Жук І. Іван Левинський – портрет на фоні епохи / І. Жук // Галицька брама. – 1995. – № 7. 14. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії /Ю. Бірюльов. – Л.: Центр Європи, 2005. – 184 с.15. Czasopismo Techniczne. – Lwow, 1904. 16. Радіо Свобода. Культура: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/890963.html.