Львів

ОЦІНКА ЯВИЩА ПРОСТОРОВОЇ СЕГРЕГАЦІЇ У ЛЬВОВІ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті робиться спроба окреслити явище просторової сегрегації у Львові, виділити історичні аспекти цього явища та їх вплив на сучасний стан. Наводиться власна класифікація соціальних груп, які склалися на цей момент у місті, а також окреслюється ступінь їх взаємної ізольованості.

ІСТОРИЧНІ ФОРТИФІКАЦІЇ В АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІЙ СТРУКТУРІ ЛЬВОВА (НА МАРҐІНЕСАХ ДОКУМЕНТАЦІЇ “ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН ЛЬВОВА”)

Давні міські укріплення є одним із специфічних видів оборонної архітектури. Разом із будівлями замків, кварталів міськоїжитлової забудови, монастирських комплексів та польових оборонних споруд вони формували особливий вид архітектурно-містобудівних об’єктів. Під час їх будівництва часто поєднувалося вміння як архітектора, будівельника, так і військового інженера. Не так багато об’єктів міської оборонної архітектури дійшло до нашого часу.

КАСТЕЛІВКА: НАРОДНО-РОМАНТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ ЛЬВОВА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Інтенсивний будівельний рух Львова межі ХІХ–ХХ століть зумовив виникнення  нових містобудівельних, типологічних та стильових тенденцій у розвитку архітектури міста. Ситезуючим прикладом новаторських вирішень стала забудова дільниці Кастелівка. Тому метою даної статті є узагальнити попередні дослідження та на їх основі створити цілісний образ формування архітектуи Кателівки у містобудівному, типологічному та стильовму аспектах. 

МІЖ ТРАДИЦІОНАЛІЗМОМ І АВАНГАРДОМ: ТВОРЧА СПАДЩИНА АРХІТЕКТОРА СЕРГІЯ ТИМОШЕНКА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

У статті досліджена архітектурна діяльність Сергія Прокоповича Тимошенка у міжвоєнний період. На основі виявлених авторами архівних джерел окреслено типологію об’єктів архітектора в регіоні, встановлено авторство щодо окремих житлових будинків та культових будівель, проаналізовано особливості творчого підходу до їх проектування.

ТРАМВАЙНІ ЗУПИНКИ – РЕКОНСТРУКЦІЯ І ПЕРЕБУДОВА (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА)

Проведено аналіз реконструкції и перебудови сформованих  у другій половині ХХ ст. зупинок трамвая у  Львові в контексті зміни  планування між магістральних територій на прикладі центральної частини міста. Показані містобудівні підходи до реконструкції між магістральних територій та привокзальної площі перед головним залізничним вокзалом міста.

ПОШУК ХАРИЗМАТИЧНОГО ОБРАЗУ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА 1990-2000-Х РОКІВ

У статті окреслено феномен пошуків харизматичного образу для сакральних об’єктів у львівській архітектурі межі 1990-х – 2000-х років. Унікальною особливістю об’єктів, що постали в рамках цього феномену стала свобода засобів та індивідуальних інтерпретацій, не скутих рамками канонічних та традиціоналістичних стереотипів, котрі, на цьому, ранньому етапі релігійного відродження були мало відомими та впливовими.

АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» НА ДІЛЯНЦІ ВУЛИЦЬ М.КОЛЕССИ-М.КОПЕРНИКА

Обєктом дослідження є історичний комплекс забудови на вул. М.Коперника – М. Колесси у Львові. Територія і будівлі належать до університету «Львівська політехніка» з часу після Другої Світової війни. Комплекс забудови ділянки знаходиться в унікальному історичному середовищі поміж памяткових обєктів та ансамблів – монастиря Св.

АКТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ІСТОРИЧНОГО МІСТА-ПАМ’ЯТКИ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

Характерною особливістю площ в історичних містах є протиріччя між проблемами охорони та функціонування. Яскравим прикладом такого протиріччя є площа Ринок – громадський простір, який від часу своєї появи у ХІV ст. завжди був комунікативним хабом для містян та гостей міста. Для комплексного розуміння особливостей функціонування громадського простору площі Ринок та рівня його соціалізації, нами була розроблена методика оцінювання кількісних характеристик соціального та культурного аспектів міського середовища.

АСПЕКТИ РЕСТАВРАЦІЇ ГОЛОВИ ЛЕВА З ВИНОГРОНОМ В КАМ’ЯНИЦІ НА ВУЛИЦІ РУСЬКІЙ, 4 У ЛЬВОВІ

В статті розкрито методику реставрації, а також архітектурні, конструктивні та мистецькі особливості голови лева з виногроном. Викладено аргументи в користь твердження, що завдяки деталям можна репрезентувати просторовий образ Львова у культурному контексті вибраних століть.

Роль об’ємно-просторового вирішення художнього металу у формуванні архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова

У статті викладено виявлені та покласифіковані автором основні способи формування художнім металом архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова. Детально розглянуто способи формування архітектури палаців об’ємно-просторовим вирішенням художнього металу.