Львів

ЕВОЛЮЦІЯ ЛЬВІВСЬКИХ УКРІПЛЕНЬ XIV – XVII ст. ТА ЇХ ЛОКАЛІЗАЦІЯ НА СУЧАСНІЙ ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ

У складі видання “Атлас українських історичних міст, том 1: Львів” 2014 р. було опубліковано схему-реконструкцію локалізації оборонних укріплень Львова, опрацьовану авторами даної статті. Формат видання не передбачав можливості повного обґрунтування проведеної роботи, тому мета даної статті розкрити методику проведення дослідження і обґрунтувати прийняті рішення.

ТВОРЧІСТЬ ТОМАСА ГУТТЕРА ТА ЙОГО СКУЛЬПТУРНІ ТВОРИ

Ця стаття присвячена аналізу творчості скульптора Томаса Гуттера. У ній досліджується життя та творчий шлях митця, особливості його стилю та використання матеріалів у скульптурі. Розглядаються ключові роботи Гуттера, їх тематика та символіка, зокрема виразність у просторі. Результати дослідження корисні для шанувальників мистецтва, студентів та дослідників.

ГІПОТЕТИЧНA РЕКОНСТРУКЦІЯ НА ПЕРІОД XIII-XIV СТ. РОЗПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИСОКОГО ОБОРОННОГО МУРУ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Львів є одним з міст в Україні, яке мало дуже розвинуту систему середньовічних укріплень. Ця система укріплень була збудована у XIII-XIV століттях, багато разів модернізувалася і служила до 18 століття. Проте сьогодні у Львові збереглися у формі архітектурних об’єктів лише малі залишки середньовічних укріплень середмістя – кілька фрагментів оборонної стіни та лише одна оборонна вежа, яка у 16 століття була перебудована у башту. Ці збережені об’єкти відносяться до т. зв.

ДО ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЧНО-АРХІТЕКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФОРТИФІКАЦІЙ В РАЙОНІ ПЛОЩІ АДАМА МІЦКЕВИЧА У ЛЬВОВІ

Впродовж 2022-2023 років на площі Міцкевича, 9 у Львові з’явилася нова будівлі готелю. Її збудовано на місці пам’ятки архітектури  з 1839 р. – будинку Гудеца. Автором проекту будинку Гудеца був віденський архітектор Вільгельм Шмідт. Пам’ятку було розібрано не зважаючи на протести громадськості Львова та не зважаючи на рішення науково-методичної ради міністерства будівництва України про необхідність її реставрації. У зв’язку із зведенням готелю з’явилися плани міської влади з будівництва тут підземного паркінгу на 40 автомобілів.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СКУЛЬПТУРНОГО ДЕКОРУ РЕНЕСАНСОВОЇ КАМ’ЯНИЦІ НА ПЛ.РИНОК, 23 У ЛЬВОВІ

Скульптурний декор ренесансних кам’яниць привертає увагу дослідників не лише з точки зору його естетичних якостей, але і символічного змісту. Кам’яниця Шольц-Вольфовичів, яка знаходиться на пл. Ринок, 23 у Львові, вирізняється серед ренесансної забудови міста специфічним оздобленням. На підставі нових досліджень (іконографічні та іконологічні методи, методи компаративного аналізу) у сформовано цілісну картину етапів формування скульптурного декору кам’яниці, показано, як політичний та культурний контекст епохи впливав на його розвиток.

ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗЛАМІ ЕПОХ: АРХІТЕКТУРНИЙ ТАНДЕМ ЮЛІАНА ДУХОВИЧА І ЗИГМУНТА МАЄРСЬКОГО

Проаналізовано творчість двох архітекторів – Юліана Духовича та Зигмунта Маєрського, які розпочали свою творчу та педагогічну діяльність у міжвоєнний період у Львові, проте продовжили її вже після Другої світової війни у Польщі. Представлено їх творчість у міжвоєнний період у Львові, а також педагогічну діяльність у стінах Сілезької політехніки після Другої світової війни та проаналізовано практичні роботи. Показано, як їх довоєнний досвід та принципи модерністичної архітектури, характерні для львівської архітектурної школи, були використані та трансформовані у їхніх повоєнних

ОЦІНКА ЯВИЩА ПРОСТОРОВОЇ СЕГРЕГАЦІЇ У ЛЬВОВІ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті робиться спроба окреслити явище просторової сегрегації у Львові, виділити історичні аспекти цього явища та їх вплив на сучасний стан. Наводиться власна класифікація соціальних груп, які склалися на цей момент у місті, а також окреслюється ступінь їх взаємної ізольованості.

ІСТОРИЧНІ ФОРТИФІКАЦІЇ В АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІЙ СТРУКТУРІ ЛЬВОВА (НА МАРҐІНЕСАХ ДОКУМЕНТАЦІЇ “ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН ЛЬВОВА”)

Давні міські укріплення є одним із специфічних видів оборонної архітектури. Разом із будівлями замків, кварталів міськоїжитлової забудови, монастирських комплексів та польових оборонних споруд вони формували особливий вид архітектурно-містобудівних об’єктів. Під час їх будівництва часто поєднувалося вміння як архітектора, будівельника, так і військового інженера. Не так багато об’єктів міської оборонної архітектури дійшло до нашого часу.

КАСТЕЛІВКА: НАРОДНО-РОМАНТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ ЛЬВОВА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Інтенсивний будівельний рух Львова межі ХІХ–ХХ століть зумовив виникнення  нових містобудівельних, типологічних та стильових тенденцій у розвитку архітектури міста. Ситезуючим прикладом новаторських вирішень стала забудова дільниці Кастелівка. Тому метою даної статті є узагальнити попередні дослідження та на їх основі створити цілісний образ формування архітектуи Кателівки у містобудівному, типологічному та стильовму аспектах. 

МІЖ ТРАДИЦІОНАЛІЗМОМ І АВАНГАРДОМ: ТВОРЧА СПАДЩИНА АРХІТЕКТОРА СЕРГІЯ ТИМОШЕНКА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

У статті досліджена архітектурна діяльність Сергія Прокоповича Тимошенка у міжвоєнний період. На основі виявлених авторами архівних джерел окреслено типологію об’єктів архітектора в регіоні, встановлено авторство щодо окремих житлових будинків та культових будівель, проаналізовано особливості творчого підходу до їх проектування.