Гімназійна освіта Євгена Коновальця

2017;
: cc. 87 - 93
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито гімназійну або повну середню освіту Євгена Коновальця. Тобто, що виховувало загальнолюдські цінності, вміння та навики підданих Австро-Угорської імперії, а що ще й формувало національну ідентичність.

1. Шах С. Молодість Євгена Коновальця / Степан Шах // Євген Коновалець та його доба. — Мюнхен, 1974. — С. 49, 55. 2. Руска гімназія у Львові в р. 1902 // Діло. — 8(21) липня 1902 — С. 3. 3. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1902/1903. — Львів, 1903. — Ч. 2. — С. 66, 70. 4. Новинки // Діло. — 5(18) червня 1906. — С. 3. 5. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1900/1901. — Львів, 1901. — Ч. 2. — С. 35–37, 48–50. 6. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1908/1909. — Львів, 1909. — Ч. 2. — С. 8. 7. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1902. — Lwow, 1902. — st. 44; 8. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1901. — Lwow, 1901. — st. 51. 9. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1908. — Lwow, 1908. — st. 25. 10. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1909. — Lwow, 1909. — st. 134. 11. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1903/1904. — Львів, 1904. — С. 38–39. 12. Чорновол І. Галицькі війни за історію / І. Чорновол [Електоронний ресурс]. — Режим доступу: https://zbruc.eu/node/5444. 13. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1904/1905. — Львів, 1905. — С. 70. 14. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1905/1906. — Львів, 1906. — С. 79, 86. 15. Грицай О. Життя і діяльність Є. Коновальця до 1917 р. / Остап Грицай // Євген Коновалець та його доба. — Мюнхен, 1974. — С. 23. 16. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1906/1907. — Львів, 1907. — С. 35. 17. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1907/1908. — Львів, 1908. — Ч. 2. — С. 4–5, 10, 18. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1908/1909. — Львів, 1909. — Ч. 2. — С. 8–10, 37, 58.