ДІЯЛЬНІСТЬ Є. КОНОВАЛЬЦЯ НАВКОЛО ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРПНІ – ЖОВТНІ 1920 р.

Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

У статті вперше на основі нових джерел введено в науковий обіг інформацію, що відображає спроби Є. Коновальця в серпні – жовтні 1920 р. розібратись у тому, що відбувалось в українських революційних процесах. Особливо його цікавили настрої та аргументи прихильників більшовиків, настрої серед інтернованих та військовополонених.

1. Хома, І. (2018). Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 – березень 1920 рр.). Історикокультурні студії. Вип. 5. № 1. С. 43–46; 2. Хома, І. (2019). Останні місяці служби Є. Коновальця в армії УНР. European philosophical and historical discourse. Вип. 5. № 1. С. 40–47; 3. Коновалець, Є. (2002). Причинки до історії української революції. Львів, 62 с.; 4. Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/3; 5. Возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною (1989), За редакцією Ю. Сливки. Київ: Наукова думка. С. 55; 6. Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/5; 7. Лист Ю. Отмарштейна. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 3/2; 8. Лист Ю. Отмарштейна. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 3/3; 9. Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/7; 10. Думин, О. (1938), 5-та Херсонська стрілецька дивізія та її перехід на Закарпаття в серпні 1920 р. За державність. Збірник 9. Варшава. С. 89–91; 11. Лист Ю. Отмарштейна. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 3/1; 12. Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów. О. 3., спр. 23 Арк. 85; 13. Лист В. Беня. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 6/3; 14. Лист В. Беня. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 6/4; 15. З українського життя на чужині. Воля. 16 жовтня 1920. Т. 4. Ч. 3. С. 165; 16. Дорошко, М. (2008). Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–1938 рр.). Монографія. Київ, Ніка-Центр, С. 174; 17. Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/1; 18. Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/3; 19. Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/8; 20. Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/2; 21. Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/6; 22. Кучерук, О. (2002), Протокол засідання Стрілецької ради 10–12 вересня 1921. Воєнна історія. № 1. С. 138; 23. Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/5; 24. Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/6; 25. Лист. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд ЄвгенаКоновальця № 307/19. Течка 54/7.