Збереження та популяризація історичної пам’яті про діяльність Української армії 1917–1921 рр. (на прикладі військового формування Січових Стрільців)

2014;
: cc. 107 - 111
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито формування та збереження пам’яті про військове формування Січових стрільців його ж засновниками та діячами. Зазначено, що фіксування, узагальнення та аналіз інформації про діяльність стрільців розпочалось ще в роки активної збройної боротьби. Загалом у міжвоєнний та повоєнний час над пам’яттю про це військове формування працювало десятки людей, які майже всі належали до цієї сили.

1. В.К. [Василь Кучабський] Січові Стрільці їх історія і характер / В.К. [Василь Кучабський]. — Львів, 1920. — 45 с. 2. Давний Р. [Р.Дашкевич] Про Січових Стрільців / Р. Давний [Р.Дашкевич]. — Відень, 1921. — 72 с. 3. Назарук О. Військо й політика / О. Назарука. — Кременець, 1919. — 16 с. 4. ЦДІА України, м. Львів. — Колекція 9. Матеріали документів архіву Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові, що зберігаються в Національній бібліотеці у Варшаві. М/ф 87499-875500 (Канцелярія уряду УНР 1918 — 1923). — Арк. 122–122 зв. 5. Кедрин І. Вступне слово (До збірника «Золоті ворота») / І. Кедрин // Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917 — 1967. — Чикаго, 1969. — С. ХІ—ХVІ. 6. Кедрин І. Чому досі нема повної історії Січових Стрільців? З приводу появи книжки ген. Марка Безручка «Січові Стрільці в боротьбі за державність» // Літопис Червоної Калини. — 1933. — Ч. 3. — С. 11. 7. «Золоті ворота» Історія Січових Стрільців 1917–1919. — Львів, 1937. — 395 с. 8. Крезуб А. Початок галицького куреня січових стрільців / А. Крезуб // Історичний Календар- альманах Червоної Калини на 1925 рік. — Львів, 1924. — С. 55–60; Крезуб А. Група полк. Рогульського / А. Крезуб // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1929 рік. — Львів, 1928. — С. 51–61; Крезуб А. Мотовилівський бій (Критичні завваги до його історії) / А.Крезуб // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1928 рік. — Львів, 1927. — С. 70–75; Крезуб А. Бої за Львів і Наддніпрянські Січові Стрільці / А.Крезуб // Історичний Календар- альманах Червоної Калини на 1930 рік. — Львів, 1929. — С. 27–33; Крезуб А. Напад большевиків на Кременець в травні 1919 р. / А. Крезуб // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1930 рік. — Львів, 1929. — С. 54–68; Крезуб А. Ціли німецької військової політики в Україні 1918 р. / А. Крезуб // Літопис Червоної Калини. — 1929. — Ч. 1. — С. 14–17; Крезуб А. З Києва до Сарн і назад / А. Крезуб // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1938 рік. — Львів, 1937. — С. 45–54; Крезуб А. Між Білою Церквою і Мотовилівкою / А. Крезуб // Літопис Червоної Калини. — 1930. — Ч.1. — С. 5–8; Ч. 2. — С. 9–13; Крезуб А. Повстання проти гетьмана Скоропадського і січові стрільці / А. Крезуб // Літературно-науковий вісник. — Львів, 1928. — Т.97. — Кн.11. — С. 219–225; Т.97. — Кн. 12. — С. 309–318. 9. Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців 1914–1918 / О. Думін. — Львів, 1936. — 375 с. 10. Заклинський М. Перший раз на Великій Україні / М.Заклинський // Історичний Календар- альманах Червоної Калини на 1931 рік. — Львів, 1930. — С. 19–29; Заклинський М. Наступ УСС-ів на Олександрію 1918 р. / М. Заклинський // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1932 рік. — Львів, 1931. — С. 46–51; Заклинський М. Січові Стрільці на Херсонщині / М. Заклин- ський // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1933 рік. — Львів, 1932. — С. 54–67; Заклинський М. Карні експедиції УСС на Херсонщині / М. Заклинський // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1933 рік. — Львів, 1932. — С. 67–77; Заклинський М. Вітовський як політичний провідник стрілецтва в 1917 р. / М. Заклин- ський // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1937 рік. — Львів, 1936. — С. 64–67. 11. Крезуб А. Галичане і їх військово-організаційна праця на Наддніпрянщині в 1917–1919 рр. / А. Крезуб // Календар- альманах Неділя на 1930 р. — Львів, 1929. — С. 85–92. 12. Бой (псевдонім В. Кучабського) Українські Січові Стрільці (У.С.С.) і Січові Стрільці (С.С.) / Бой // Історич- ний Календар-альманах Червоної Калини на 1924 р. — Львів, 1923. — С.68—78; Донцов Д. Наша політична думка і стрілецтво / Д.Донцов // Історичний Календар-альманах Червоної Калини на 1924 р. — Львів, 1923. — С. 32–35. 13. Андрух І. Січові Стрільці у корпусі ген. Натієва / І. Андрух // Літопис Червоної Калини. — 1930. — № 4. — С. 5–8; 1930. — № 5. — С. 15–17. 14. Авраменко Н. Причинки до споминів бл. п. сот. Івана Андруха: «Січові Стрільці в Запорожській дивізії Отамана Натієва» / Н. Авраменко // Літопис Червоної Калини. — 1931. — № 3. — С. 8–10. 15. Безручко М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко // За державність. — Збірник 2. — Каліш, 1930. — С. 47–72. 16. Безручко М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко. — Каліш, 1932. — 82 с. 17. Рі- пецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин / С. Ріпецький. — Нью-Йорк, 1956. — 360 с. 18. Дашкевич Р. Артилерія Січових Стрільців у боротьбі за Золоті Київські ворота / Р. Дашкевич. — Нью-Йорк, 1965. — 206 с. 19. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917 — 1967. — Чікаго, 1969. — 663 с. 20. Кучабський В. Від первопочинів до Проскурівської операції / В. Кучабський/ В. Кучабський // Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917 — 1967. — Чикаго, 1969. — С.1-254. 21. Коновалець Є. Причинки до історії української революції / Є. Коновалець. — Львів, 2002. — 64 с. 22. Назарук О. Рік на Великій Україні / О. Назарук. — Відень: Український прапор, 1920. — 344 с. 23. Назарук О. Рік на Великій Україні / О. Назарук // Український прапор. — 19 грудня 1919.