ПОЛОТНО ІЗ АЛЕГОРИЧНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано смислове значення полотна із алегоричним образом Речі Посполитої, що належить до фондів Львівського історичного музею. Полотно репрезентує воєводські мундири шляхти останніх років існування Речі Посполитої, а також є цікавим джерелом територіальної геральдики.

1. Архів Львівського історичного музею. Інвентарна книга фондової групи «Живопис» (1979–1988). (Т. 3); 2. Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового заповіту (1989). Москва; 3. Chomicki, A. (1939). Herby miast i ziem Polskich. Warszawa; 4. Friedberg, M. (1937). Herb miasta Krakowa. Rocznik Krakowski. 28, C. 97–138; 5. Gloger, Z. (1900). Geografia historyczna dawnej Polski. Kraków; 6. Jeziorowski, T., Jeziorkowski, A. (1992). Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warszawa: Wydawnictwo Pelta; 7. Milewski, D. Mołdawia – między tureckim młotem a polskim kowadłem. Retrieved from http: //www.wilanow-palac.pl/moldawia_miedzy_tureckim_mlotem_a_ polskim_ kowadlem.html; 8. Możdżeń, J. (2011). Mundury wojewódzkie a renesans polskiego stroju narodowego w epoce stanisławowskiej. Sensus Historiae. IV, C. 11-31; 9. Niesiecki, K. (1839). Herbarz polski. (Vol. 1). Lipsk; 10. Stopyra, M. Szlachta w blasku swej chwały. Retrieved from www.muzeum.rzeszow.pl/ pl/node/148; 11. Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku. (1952). Volumina legum. (Vol. 10). Poznań.