Теоретико-методичні засади вебкартографування постмілітарних об'єктів

Надіслано: Квітень 18, 2024
1
Національний університет «Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»; ДНВП «Картографія»

Мета дослідження полягає у розробленні та обґрунтуванні теоретико-методичних засад вебкартографування постмілітарних об'єктів з врахуванням найбільш ефективних підходів та технік для збору, аналізу, опрацювання та візуалізації просторових даних. Методика включає використання сучасних технологій для створення точних та інформативних інтерактивних карт, які забезпечують не тільки відображення фізичного розташування об'єктів, але й детальну інформацію, включаючи текстові, ілюстративні матеріали, графічні дані та 3D-моделі. Результати. На основі комплексного підходу до дослідження, документування та презентації постмілітарних об'єктів у статті опрацьовано теоретико-методичні засади їх вебкартографування. Розглянуто актуальність використання інноваційних цифрових технологій для створення інтерактивних карт. Докладно розглянуто методологію дослідження, основану на зборі, аналізі та візуалізації просторових даних. Висвітлено основні принципи та підходи до вебкартографування, які включають історизм, системність, достовірність та сучасність, узгодженість, інформативність, презентабельність та доступність, технологічність, багатоваріантність географічних основ, а також партнерство для ефективної реалізації проєктів. Запропоновано технологічну схему вебкартографування, яка охоплює етапи збору, опрацювання даних та власне вебкартографування, забезпечує мультидисциплінарний та інтегративний підхід до вирішення поставленої задачі. Проєктування та реалізація вебкарт з урахуванням історичних, культурних, технічних даних та сучасного стану постмілітарних об'єктів вимагає взаємодії спеціалістів різних галузей знань. Наукова новизна та практична значущість. Уперше опрацьовано теоретико-методичні засади міждисциплінарного вебкартографування постмілітарних об’єктів. Визначено принципи та підходи до нього, розроблено технологічну схему вебкартографування постмілітарних об’єктів. Запропоновані методика та технологія виконання робіт визначають практичну значущість дослідження. Створені на їх основі інтерактивні карти постмілітарних об’єктів будь-яких територій матимуть  застосування у різних сферах діяльності: освіті, науці, збереженні історичної та культурної спадщини, туризмі, промоції регіону.

 1. Дишлик О.П. Неогеографія і майбутнє картографії. Український географічний журнал. 2009. № 1. С. 50-58. https://core.ac.uk/download/pdf/38334623.pdf
 2. Руденко Л. Г. Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрямки розвитку. Київ: Наукова думка, 2011. 103 с.
 3. Саввова О. В. Методологія наукових досліджень: консп. лекцій. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. 104 с.
 4. Сулик Б., Іванов Є. Дешифрування постмілітарних об'єктів на аеро- та космознімках. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 5. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 178 с.
 6. Bandrova T., Konecny M., Zlatanova S. (2014). Thematic Cartography for the Society: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, p. 370. ISBN: 978-3-319-08179-3 (Print), 978-3-319-08180-9 (Online).
 7. Cartwright, W., Peterson, M. P., & Gartner, G. (2007). Multimedia Cartography. Springer Science & Business Media,  p. 546.
 8. Fu, P., & Sun, J. (2011). Web GIS: Principles and Applications - Esri Press,Softcover, 296 p.
 9. Muehlenhaus, I. (2013). Web cartography. Boca Raton, FL, USA: CRC Press.
 10. Neumann Andreas (2007). Encyclopedia of GIS, Pg. 1261.
 11. Repekhovych, S., & Sossa, R. (2021). Approaches to web mapping of post-military facilities in Lviv region. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021». Lviv, October 4-6, 2021. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K3003
 12. Repekhovych, S., & Sossa, R. (2022). Principles of web mapping of post-military facilities. International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2022; Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University. Ukraine; 4-6 October 2022. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590020
 13. Rouse Margaret. (2015). Web mapping. Techopedia. https://www.techopedia.com/definition/15584/web-mapping..
 14. Web mapping. Precisely Glossary https://www.precisely.com/glossary/web-mapping.