Гіс-технології та 3-d моделювання у картографуванні прояву екзогенних процесів на відновлюваних територіях

https://doi.org/10.23939/istcgcap2021.94.029
Надіслано: Жовтень 20, 2021
1
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
2
Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова
3
Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетов

Розвиток екзогенних процесів на поверхні Землі є проблемою широкого масштабу. Завдяки розвитку екзогенних процесів відбуваються зміни у складі і структурі земної кори та її поверхні. Руйнування вулиць, житлових будинків та громадських споруд, автомобільних доріг та залізниць призводить до колосальних втрат. Передбачити розвиток деградації ґрунтового покриву, ерозійних процесів на сільськогосподарських землях, які втрачають щорічно виробничі площі, призводить до утворення яружно-балкової системи і зменшує продуктивну кількість земель, що перебуває у приватній власності громадян – є вирішенням проблеми. Застосування ГІС-технологій, Дистанційного зондування Землі і сучасного програмування частково може вирішити проблему, оскільки це швидке виявлення територій, що зазнали процесу деградації ґрунтового покриву та можливе прогнозування розвитку негативних явищ. Ми в своєму дослідженні Застосування геодезичного програмного забезпечення, ГІС, інформаційних шарів Публічної кадастрової карти може допомогти у якнайшвидшому знаходженні територій, розробленні прогнозу подальшої руйнівної дії, розробленні відповідних захисних методів і їх впровадженні. Нашим дослідженням були території з проявами екзогенних процесів – деградація ґрунтового покриву в с-г підприємствах, де кожен рік втрачаються площі високо родючих чорноземів, що призводить до великих збитків і зсуви в населених пунктах лісостепової та степової частини Харківської області. Ми дослідили руйнівні процеси шляхом геодезичних вимірів на територіях їх проявів, спостереження проводили на протязі 8 років. Виявлено розвиток екзогенних процесів на поверхні Землі, що проявлялося у зсувах в населених пунктах лісостепової зоні і деградації с-г земель на території степової та лісостепової частини Харківської області. Причиною руйнації земної поверхні були фактори, незалежні від людської діяльності. Ми побудували 3-D моделі розвитку екзогенних процесів, що проявлялися в ерозії ґрунту і зростанні яружно-балкової системи і визначили ступінь прояву ерозії після виконання знімання і оброблення результатів геодезичних вимірів в програмному забезпеченні Digitals. На протязі 8 років ми вносили зміни в програмне забезпечення, знімаючи територію і побудувавши лінію моніторингу. Також в населених пунктах на території двох зон ми вели спостереження за розвитком зсувів ґрунту на вулицях с. Мілова та с. Нова Василівка, де є інтенсивний розвиток екзогенних процесів. Застосування ГІС-технологій та Дистанційного зондування Землі для ведення моніторингу розвитку екзогенних процесів спрощують вирішення проблеми.

 1. Активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів за даними моніторингу ЕГП. Щорічник ДНВП «Геоінформ України», випуск XVII. Київ, 2020.
 2. Заславський М. Н. Эрозиоведение. М.: Высшая шк., 1983. 320 с.
 3. Казаченко Л. М., Казаченко Д. А. Переваги GPS-технологій під час розробки проектів консервації малопродуктивних і деградованих земель. Вісник ХНТУ ім. П. Василенка, вип..75 т. 2 «Механізація сільськогосподарського виробництва» 2018, С. 231-237
 4. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. моногр. К.: «Урожай». 2006, 301с.
 5. Кузнєцов І., Рудько Г. та інші. Геологічні вимоги до ведення господарської діяльності на зсувонебезпечних територіях. Сімферополь‚ 2005.
 6. Лущик А., Романюк О., Швирло М. та інші. Звітні матеріали інженерно-геологічної режимної служби (екзогенні геологічні процеси). Сімферополь‚ 2005.
 7. Медведєв В. В. Физическая деградация чорноземов. Диагностика, причины, следствия, предупреждения. мон. Харьков: Изд-во «Городская типография, 2013, 324.
 8. Муратова М. Інформаційний звіт з моніторингу, обліку поширення та активізації екзогенних геологічних процесів в межах території Харківськоїта Сумської областей за 2019 рік,- Харків, 2020
 9. Пилипенко О. І., Юхновський В. Ю., Ведмідь М. М. Системи захисту ґрунтів від ерозії. підручник Київ: Культурно-освітній, видавничо-поліграфічний центр «Златояр». 2004. 435 с.
 10. Рудько Г. Наукові та методичні основи моніторингу геологічного середовища (інженерно-геодинамічні аспекти). Шляхи вивчення взаємопов’язаних проблем природного середовища. Львів, 1995.
 11. Barthelmes, S., & Köhler, W. (2012). International Centre for Global Earth Models (ICGEM). Journal of Geodesy, The Geodesists Handbook, 86(10), 932-934.
 12. Bektaş, S. (2015). Geodetic computations on triaxial ellipsoid. International Journal of Mining Science1(1), 25-34.
 13. Close, D. (2010). Isostasy and gravity modelling: Integrating potential field data in interpretation workflows. Official Publication of the Canadians Society of Exploration Geophysicists (CSEG RECORDER)35(6).
 14. Rogister, Y., & Valette, B. (2009). Influence of liquid core dynamics on rotational modes. Geophysical Journal International176(2), 368-388. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03996.x
 15. A. L., Zayats O. S., Shylo Y. O. Dynamics of the Earth shape transformation. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2017, Vol. 33, No. 3. Р. 130-141 (Scopus). https://doi.org/10.3103/S0884591317030060
 16. Tserklevych A. L., Zayats O. S., Shylo Y. O., Shylo O. M. Generation of the stressed state of the lithosphere of the Earth and Mars caused by the reorientation of their figures. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2018, Vol. 34, No. 1, pp. 19–36 (Scopus). https://doi.org/10.3103/S0884591318010051