Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг

Krykavska I.
"Legislative regulation of the implementation and of the use of the digital technologies in the provision of administrative services"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Досліджено нормативно-правове регулювання впровадження цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг. Проаналізовано закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють використання цифрових технологій у сфері надання послуг. Виявлено проблемні аспекти та перспективні напрямки розвитку системи законодавства.

1. Didzhytalizatsiya servisiv. [Digitization of services]. URL:http://vbagachka.admpl.
gov.ua/page/didzhitalizaciya-servisiv 2. Proadministratyvniposluhy: ZakonUkrayiny. [LawofUkraine
“AboutAdministrativeServices”]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 5203-17.3.Pro zatverdzhennya planu
roboty Ministerstva tsyfrovoyi transformatsiyi Ukrayiny: nakaz Ministerstva tsyfrovoyi transformatsiyi Ukrayiny.
[ “The work plan of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine”]. URL:https://thedigital.gov.ua/ministry. 4.
Pro Doktrynu informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny : ukaz Prezydenta Ukrayiny. [Presidential Decree “The
Doctrine of Information Security of Ukraine”]. URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374.