Діагностика метрологічної характеристики високоточних GNSS-спостережень методами некласичної теорії похибок вимірів

https://doi.org/10.23939/istcgcap2021.94.005
Надіслано: Жовтень 13, 2021
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета дослідження – провести діагностику метрологічної характеристики високоточних GNSS-спостережень методами некласичної теорії похибок вимірів (НТПВ) на прикладі референцних станцій України. Нами було підібрано 72 референцні GNSS-станції України, завантажено добові файли спостережень із серверу центру аналізу LPI, та створено часові серії в топоцентричній системі координат. Тривалість часових серій складає майже два роки (24 березня 2019 – 2 січня 2021). Із використанням спеціалізованого програмного пакету виконали очищення часових серій від вискоків, розривів, сезонних впливів, та вилучено трендову складову. Перевірка емпіричних розподілів похибок забезпечувалася процедурою некласичної теорії похибок вимірів на основі рекомендацій, запропонованих Г. Джеффрісом і на принципах теорії перевірок гіпотез за критерієм Пірсона. Встановлено, що отримані часові серії координатна більшості референцних GNSS-станцій  не підтверджують гіпотезу про їх підпорядкування нормальному закону розподілу Гаусса. Проведення НТПВ-діагностики точності високоточних GNSS-вимірів, який грунтується на використанні довірчих інтервалів для оцінок асиметрії і ексцесу значної вибірки із наступним застосуванням – тесту Пірсона, підтверджує наявність слабких, не вилучених із GNSS-опрацювання, джерел систематичних похибок. Авторами задіяна можливість НТПВ для вдосконалення методики опрацювання високоточних GNSS-вимірів та необхідністю врахування джерел систематичних похибок. Неврахування окремих факторів породжують ефект зміщення часового координатного ряду, що, у свою чергу, зумовлює суб’єктивні оцінки швидкостей руху станції, тобто їх геодинамічну інтерпретацію. Дослідження причин відхилень розподілу похибок від встановлених норм забезпечує метрологічну грамотність інтерпретації високоточних GNSS-вимірів великого обсягу.

 1. Двуліт П. Д., Джунь Й. В. (2017). Застосування методів некласичної теорії похибок для абсолютних вимірювань галілеєвого прискорення. Геодинаміка: науковий журнал, 1(22), 7-15. https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.007
 2. Джунь И. В. Неклассическая теория погрешностей измерений. Видавничий дім: «Естеро», Рівне. 2015. 168 с.
 3. Blewitt, G., & Lavallée, D. (2002). Effect of annual signals on geodetic velocity.J. Geophys. Res. Solid Earth, vol. 107, no. B7, pp. ETG 9-11. https://doi.org/10.1029/2001JB000570
 4. Dvulit, P., & Dzhun, J. (2019). Diagnostics of the high-precise ballistic measured gravity acceleration by methods of non-classical errors theory. Geodynamics, 1(26), 5-16. https://doi.org/10.23939/jgd2019.01.005
 5. Dvulit, P., Savchuk, S., & Sosonka, I. (2020). The processing of GNSS observation by non-classical error theory of measurements, Geodynamics, 1(28) 19-28. https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.019
 6. Karaim, M., Elsheikh, M., Noureldin, A., & Rustamov, R. B. (2018). GNSS error sources. Multifunctional Operation and Application of GPS; Rustamov, RB, Hashimov, AM, Eds, 69-85. https://doi.org/10.5772/intechopen.75493
 7. Herring, T. (2003). MATLAB Tools for viewing GPS velocities and time series. GPS Solut., 7, 194–199. https://doi.org/10.1007/s10291-003-0068-0
 8. Jiang, W, He, X., Montillet, J.-P., Fernandes, R., Bos, M., Hua, X., Yu, K., et al. (2017). Review of current GPS methodologies for producing accurate time series and their error sources. Journal of Geodynamics, 106, 12–29. https://doi.org/10.1016/j.jog.2017.01.004
 9. Maciuk, K., Vārna, I., & Xu, C. (2020).Characteristics of seasonal variations and noises of the daily double-difference and PPP solutions. Journal of Applied Geodesy, 2021; 15(1): 61–73. https://doi.org/10.1515/jag-2020-0042
 10. Ostini, L., Dach, R., Meindl, M., Schaer, S., Hugentobler, U.( 2008). FODITS: A New Tool of the Bernese GPS Software. In Proceedings of the 2008 European Reference Frame (EUREF), Brussels, Belgium, 18–21 June 2008; Torres, J.A., Hornik, H., Eds.
 11. Tian Y.( 2011). iGPS: IDL tool package for GPS position time series analysis. GPS Solutions., 15(3),299-303. https://doi.org/10.1007/s10291-011-0219-7
 12. Van Dam, T., J. Wahr, P. C. D. Milly, A. B. Shmakin, G. Blewitt, D. Lavallee,  K. M. Larson, (2001). Crustal displacements due to continental water loading, Geophys. Res. Lett., 28, 651– 654.
 13. Wdowinski, S., Y. Bock, J. Zhang, P. Fang,  J. Gengrich. (1997). Southern California Permament GPS Geodetic Array: Spatial filtering of daily positions for estimating coseismic and postseismic displacements induced by the 1992 Landers earthquake, J. Geophys. Res., 102, 18,057– 18,070.
 14. Williams, S.D.P.(2008). CATS: GPS coordinate time series analysis software. GPS Solut., 12, 147–153. https://doi.org/10.1007/s10291-007-0086-4