Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв’язку

2016;
: стор. 34-42
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.01.034
Надіслано: Квітень 18, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Оцінити точність отриманого регіонального комбінованого розв’язку за зміни тривалості спостережень та конфігурації мережі опорних станцій. Методика. Вихідними даними для дослідження були результати спостережень тривалістю чотири тижні на 119 референцних станціях України. З цих спостережень сформовано чотири мережі з різним набором опорних станцій і для кожної мережі обчислено комбінований розв’язок. Обчислення комбінованого розв’язку виконувалось програмою GAMIT/GLOBK, змінюючи такі параметри, як тривалість спостережень (3 дні, 1, 2, 3, 4 тижні) та параметри трансформування (лінійні і кутові). Одну мережу з кількістю опорних станцій 24 і відповідний їй розв’язок ми взяли за еталонний і порівнювали його з розв’язками, отриманими з першої мережі, де кількість опорних станцій дорівнює 6, другої мережі, де кількість опорних станцій дорівнює 18 і третьої з 14 опорними станціями. Також із Комбінаційного центру EPN були взяті координати станцій, які під час дослідження необхідності кутових параметрів трансформування, були прийняті за істинні. Порівнявши значення істинних та визначених у комбінованому розв’язку координат станцій мереж, отримані середні квадратичні помилки положення станцій. Результати. Аналіз отриманих значень середніх квадратичних помилок положення станцій показав, що під час створення регіональних комбінованих розв’язків, а саме при накладанні мінімальних обмежень, доцільніше використовувати, окрім лінійних параметрів трансформування, ще й кутові. А також використовувати як опорні станції найвищого класу, які рівномірно розташовані на території України та за її межами, та повністю охоплюють територію країни. Наукова новизна та практична значущість. Можливості отримання регіональних комбінованих розв’язків, використовуючи невеликий часовий період спостережень: від трьох днів до чотирьох тижнів (місяць), є ще не дослідженими. Результати дослідження дають можливість встановити оптимальний час спостережень для національних мереж, а також оптимальну конфігурацію мережі та необхідні значення параметрів трансформування у регіональних комбінованих розв’язках.

 1. Малкин З. М. Влияние атмосферной нагрузки на ко­ор­динаты и скорости ГНСС-станций // Геодезия и картография. – 2008. – №  4. – С. 31–34.
 2. Панафидина Н. А. Определение и анализ координат и скоростей станций по наблюдениям евро­пейской GPS-сети: дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.03.01 / Н. А. Панафидина // Санкт-Петербург. – 2006. – 96 с.
 3. Третяк К. Р. Дослідження періодичних змін ви­сотного положення супутникових перманентних станцій світу / К. Р. Третяк, О. М. Смірнова, Т. М. Бределєва // Геодинаміка 1(12). – 2012. –С. 11–29.
 4. Altamimi Z. ITRF2000: A new release of the international terrestrial reference frame for earth science applications/ Z. Altamimi, P. Sillard, C. Boucher // J Geophys Res (Solid Earth) 107(10):1–19, 2002a. – P. 1–19.
 5. Altamimi Z. New trends for the realization of the International Terrestrial Reference System./ Z. Al­tamimi, C. Boucher, P. Sillard // Advanced Space Research 30(2), 2002b. – P. 175–184.
 6. Altamimi Z. The choice of reference system in ITRF for­mulation. / Z. Altamimi, A. Dermanis // IAG Sym­posia, vol 137. Springer, Berlin, 2009 – P. 329–334
 7. Legrand J. EPN Reference Frame Alignment: Con­sistency of the station positions / J. Legrand, C. Bruyninx // Bulletin of Geodesy and Geomatics, LXVIII, No. 1, 2009, – P. 19–34.
 8. Legrand J., Bruyninx C.  Reference frame definition in a regional GNSS network: Global or regional? // International GNSS Service, Analysis Center Workshop 2008, 2-6 June 2008, Miami Beach, Florida, USA http://www.ngs.noaa.gov/IGS Workshop2008/docs/Legrand_Bruyninx.pdf.
 9. Dach R. Bernese GPS Software Version 5.2. / R. Dach, F. Andritsch, D. Arnold, S. Bertone, P. Fridez // Astronomical Institute, University of Bern, Switzerland, 2015 – P. 825.
 10. Dong D.-N., Estimating regional deformation from a combination of space and terrestrial geodetic data / T. A. Herring, and R. W. King // D.-N. Dong, J. Geodesy, 72, 200–214, 1998.
 11. Feigl K. L., and 14 co-authors, Space geodetic measu­rement of crustal deformation in central and southern California, 1984–1992, J. Geophys. Res., 98, 21677–21712, 1993.
 12. Guideline for EUPOS Reference Frame Fixing http://www.eupos.org/sites/default/files/u1/EUPOS %20G_RFF.pdf.
 13. Herring T. A. Introduction to GAMIT/GLOBK – Release 10.6. / T. A. Herring, R. W. King, M. A. Floyd, S. C. McClusky// Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Science MIT, USA, 2016.
 14. Kouba J. A Guide to Using International GNSS Service (IGS) Products, May 2009. https://igscb.jpl.nasa. gov/igscb/resource/pubs/UsingIGSProductsVer21.pdf.
 15. Lichten S. M. 1995, GIPSY-OASIS II: A High precision GPS Data processing System andge­ne­ral orbit ana-lysis tool / S. M. Lichten,  Y. E. Bar-Sever, E. I. Bertiger, M. Heflin, K. Hurst, R. J. Mueller­scho­en, S. C. Wu, T. P. Yunck, and J. F. Zumberge // Technology 2006, NASA Technology Transfer Conference, Chicago, Il., Oct. – P. 24–26.
 16. Peng Fang. Analysis of Seasonal Signals in GPS Position Time Series // Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, USA, 2002.
 17. Sillard P. A. Review of algebraic constraints in terrestrial reference frame datum definition. / P. Sillard, C. Boucher //J ournal of Geodesy 75(2-3): 63–73, 2001.
 18. Szafranek K. Configuration of the reference stations as the element of national reference frame reliability / K. Szafranek, J. Bogusz and M. Figurski // Geophy­sical Research Abstracts, Vol. 11, No 1(173), DOI. 10.13168/AGG.2013.0050, 2014 – P. 5–15.
 19. Wöppelmann G. Terrestrial reference frame implemen­tation in global GPS analysis at TIGA ULR consortium / G. Wöppelmann, M.-N. Bouin, and Z. Altamimi // Physics and Chemistry of the Earth, 3–4, No. 33, DOI: 10.1016/j.pce.2006.11.001, 2008 – P. 217–224.