Дослідження помилок, що залежать від перевищень, при нівелюванні уздовж річок

Надіслано: Травень 03, 1966
Автори:
1
Львівський лісотехнічний інститут; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

1. Дунин-Барковский И. В.. Смирнов Н. В. Теория вероятностей и математическая статистика в технике. ГИТТЛ, М., 1955.
2. Чеботарев А. С. Оценка точности результатов нивелирования, Труды ЦНИИГА и К., вып. 85. Геодезиздат. М., 1951.
3. Чеботарев А. С. Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей. Геодезиздат., М., 1958.