Урівноваження тріангуляціонного ряду під умовою реального мінімуму його деформації

Автори:
1
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

1. Ефимов П. И. Применение формул для оценки полигонометрии к триангуляционному ряду Сб. научных трудов Криворожского горнорудного ин-та, вып. 6.
2. Чеботарев А. С., Селиханович В. Г. Соколов М. Н. Геодезия. ч. II . Геодезиздат, М., 1962.