середня квадратична помилка

Дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років

Мета цієї роботи - дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років. Методика. Основним критерієм оцінки достовірності стародавніх карт є дослідження їх геометричної точності, яка визначається величинами похибок, що виникають при вимірюванні довжин, кутів, координат та інших картометричних характеристик.

Помилка дирекційного кута сполучних сторін мережі лінійно-кутової тріангуляції, прокладеної між твердими пунктами

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок у різних типах населених пунктів

Проаналізовано нормативно-правові акти України, які регулюють точність визначення координат кутів поворотів земельних ділянок в різних типах населених пунктів. Досліджено вплив цих нормативних помилок на допустимі значення середньоквадратичної помилки визначення площі земельних ділянок в населених пунктах.