Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок у різних типах населених пунктів

1
Дніпровська політехніка
2
Дніпровська політехніка
3
Національний гірничий університет; Київський національний університет будівництва та архітектури

Проаналізовано нормативно-правові акти України, які регулюють точність визначення координат кутів поворотів земельних ділянок в різних типах населених пунктів. Досліджено вплив цих нормативних помилок на допустимі значення середньоквадратичної помилки визначення площі земельних ділянок в населених пунктах.

1. Барановський В.Д. Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення держав¬ного земельного кадастру. Визначення площ територій / В.Д. Барановський, Ю.О. Карпінський, А.А. Ляшенко // За заг. ред. Ю.О. Карпінського. – К.: НДГІК, 2009. – 92 с.: іл. – (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”). 
2. Доскоч А. Точність визначення площ за плоскими прямокутними координатами / А. Доскоч, В. Тарнавський, В. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – Вип. І (19). – С. 107–114. 
3. Дутчин М. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування / М. Дутчин, І. Біда, Г. Мельниченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2009. – Вип. І (17). – С. 301–308. 
4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16.06.2011 № 3523-VІ. 
5. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 25.02.2011 № 117. 
6. Керівний технічний матеріал “Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)”, затверджений наказом ГУГКК від 02.02.1993 № 6. – К., 1993. 
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19.05.2011 № 3387-VІ. 
8. Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 26.08.1997 № 85. 
9. Рябчій В.А. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, 
В.В. Рябчій, Н. Кашина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – Вип. І (19). – С. 103–106. 
10. Рябчій В.А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. Львів, 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208. 
11. Рябчій В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / В. Рябчій, М. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136–142. 
12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 
№ 435-ІV, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 31.05.2011 № 3436-VІ.