Прогнозування деформацій споруд АЕС

1
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування
2
Рівненський державний гуманітарний університет
3
Київський національний університет будівництва і архітектури

При дослідженні динаміки осідання фундаментів споруд АЕС першорядне значення, крім регулярних вимірювань, набуває їх теоретичне прогнозування. Оскільки на величину осад впливає безліч різноманітних факторів, врахувати їх при математичному моделюванні практично неможливо. Навіть облік декількох факторів призводить до системи диференціальних рівнянь в приватних похідних, реалізація якої являє собою досить складну математичну задачу.

  1. Гридчин А. Н. Выбор оптимального метода подбора уравнении осадок при их прогнозировании // Методы инженерной геодезии в ирригационном и гидротехническом строительстве. Ростов-на-Дону, 1973.
  2. Гридчин А. Н. Исследование осадок инженерных сооружении методом случайных функций//Тр. НИИГАиК. 1967. Т. 20. С. 45—57.
  3. Гридчин А. Н. Прогнозирование затухающих осадок инженерных сооружений по результатам геодезических наблюдений//Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1970. Вып. 1.
  4. Гуллее Ю. П. О точности математического описания процесса деформации основания фундамента // Геодезия и картография.
  5. 1975. № 10
  6. Двулит П. Д., Йосипчук Н. Д. Прогнозирование вертикальных смещений инженерных сооружений методами равномерной аппроксимации // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987. Вып. 45.
  7. Кальницкий Л. А. Специальный курс высшей математики для втузов. М., 1976. 7. Кулешов Д. А., Гуляев Ю. П. Некоторые задачи и методологические принципы статистического моделирования деформаций оснований сооружений по геодезическим данным //Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1976. Вып. 4.
  8. Николаев С. А. Статистические исследования осадок инженерных сооружении. М., 1983.
  9. Пилягин А. В. Опыт определения осадок фундаментов по данным краткосрочных геодезических наблюдений // Геодезия и картография. 1973. № 11.
  10. Пненский П. И., Романчук С. В. Методика наблюдений за деформациями сооружений // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987. Вып. 45.