Точність екстраполяції трендів апроксимованих поліномами перших трьох ступенів

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

При аналізі часових рядів з метою виявлення тенденції розвитку досліджуваного явища, наприклад, осадження інженерної споруди, використовуються тренди, побудовані за результатами спостережень.